Vytvořte fakturu

NORDSTAHL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NORDSTAHL
IČO 31344577
TIN 2020293627
DIČ SK2020293627
Datum vytvoření 17 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORDSTAHL
Hroboňova 14
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 748 983 €
Zisk 112 099 €
Kapitál 1 665 878 €
Vlastní kapitál 316 747 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.nordstahl.sk
Telefon(y) +421259206000, +421254412561, +421254412553, +421254412560, +421254647884
Fax(y) 0259206050
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,503,650
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,458
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,458
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,458
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,467,727
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 207,701
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 397
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 207,304
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 610,939
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 582,730
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 582,730
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,217
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 363
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,373
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,256
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 649,087
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,849
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 643,238
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,465
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 120
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,345
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,503,650
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 294,851
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 185
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 185
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,099
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,208,799
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,573
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,573
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,195,030
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 100,754
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,754
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,077,435
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,472
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,811
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,057
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 501
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,196
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,748,845
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,748,983
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,732,862
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,983
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,603,485
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,176,437
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,293
D. Služby (účtová skupina 51) 219,225
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 176,355
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 127,986
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,835
4. Sociální náklady (527, 528) 3,534
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 744
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,220
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,220
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 160
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,498
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 337,890
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,321
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 630
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 630
XII. Kurzové zisky (663) 21,691
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,160
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13,729
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,431
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -839
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 144,659
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,560
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 32,556
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 112,099
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344577 TIN: 2020293627 DIČ: SK2020293627
 • Sídlo: NORDSTAHL, Hroboňova 14, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02 28.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Bavorský 16 597 € (10%) Sibírska 9 Bratislava 831 02
  NORDFIN spol. s r.o. 149 373 € (90%) Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2011Nové sidlo:
   Hroboňova 14 Bratislava 811 04
   21.01.2011Zrušené sidlo:
   Mudroňova 59 Bratislava 811 03
   05.05.2006Noví spoločníci:
   NORDFIN spol. s r.o. Hroboňova 14 Bratislava 811 04
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   FEMET, a.s. Pražská 2 Košice 040 11
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   27.11.2003Noví spoločníci:
   FEMET, a.s. Pražská 2 Košice 040 11
   26.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   24.07.2003Nové sidlo:
   Mudroňova 59 Bratislava 811 03
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Podtatranského 6 Bratislava 811 05
   28.01.2003Nové obchodné meno:
   NORDSTAHL spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.2003Zrušené obchodné meno:
   NORDSTAHL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   preklad nákladov a skladovanie
   leasing spojený s financovaním
   servis, údržba a opravy búracích kladív, klieští na betón
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   26.11.1993Nové sidlo:
   Podtatranského 6 Bratislava 811 05
   25.11.1993Zrušené sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   NORDSTAHL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika