Vytvořte fakturu

EWOPHARMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EWOPHARMA
IČO 31344682
TIN 2020299479
DIČ SK2020299479
Datum vytvoření 19 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EWOPHARMA
Hlavná 13
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 846 962 €
Zisk -74 655 €
Kapitál 527 952 €
Vlastní kapitál 109 943 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421910888025, +421910888026, +421948288854
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 483,747
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 186,964
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 186,964
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 186,964
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 289,521
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,300
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 236,280
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 175,740
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,740
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51,903
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,637
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,941
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 984
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,957
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,262
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,262
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 483,747
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,287
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 36,915
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,915
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -74,655
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 447,120
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 961
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 961
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 233,703
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,942
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,942
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109,812
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 58,402
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,264
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,283
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 212,456
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 69,864
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 142,592
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,340
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 182,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,846,962
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,825,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,383
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,579
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,903,256
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114,638
D. Služby (účtová skupina 51) 552,669
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,087,034
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 824,199
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 247,258
4. Sociální náklady (527, 528) 15,577
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 55,879
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 81,995
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 81,995
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,860
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,181
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -56,294
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,157,693
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,578
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,500
2. Ostatní náklady (562A) 4,500
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 135
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 943
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,570
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,864
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,791
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,791
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -74,655
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344682 TIN: 2020299479 DIČ: SK2020299479
 • Sídlo: EWOPHARMA, Hlavná 13, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 01.01.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  EWOPHARMA AG 66 388 € (100%) 8200 Schafhausen Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.03.2010Nové sidlo:
   Hlavná 13 Bratislava 831 01
   16.03.2010Zrušené sidlo:
   Hlavná ulica č. 17 Bratislava 831 01
   21.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík Hamuliakovo 379 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   05.12.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík Hamuliakovo 379 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   04.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík č. 379 Hanuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   17.10.2003Nové sidlo:
   Hlavná ulica č. 17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík č. 379 Hanuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   16.10.2003Zrušené sidlo:
   Oravská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava
   MUDr. Miroslav Majerčík Lipová 3 Nitra
   12.06.2000Nové obchodné meno:
   EWOPHARMA spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   11.06.2000Zrušené obchodné meno:
   EWOPHARMA Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti
   14.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava
   MUDr. Miroslav Majerčík Lipová 3 Nitra
   13.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Adriena Fecková Gorkého 11 Bratislava
   15.10.1996Nové sidlo:
   Oravská 7 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   14.10.1996Zrušené sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   05.10.1994Nové sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   04.10.1994Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 15 Bratislava 811 05
   19.03.1993Nové obchodné meno:
   EWOPHARMA Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti
   Noví spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Adriena Fecková Gorkého 11 Bratislava