Vytvořte fakturu

office line Boué - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název office line Boué
IČO 31344771
TIN 2020319268
DIČ SK2020319268
Datum vytvoření 17 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo office line Boué
Kudlákova 4
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 631 101 €
Zisk 6 073 €
Kapitál 319 208 €
Vlastní kapitál 215 177 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264462788
Fax(y) 0264462790
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 301,156
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,843
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,843
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 975
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 868
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 296,553
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 156,432
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 156,432
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 65,007
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 64,952
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,952
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75,114
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 80
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 75,034
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,760
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 181
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,579
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 301,156
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,250
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 177,874
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 177,874
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,073
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,906
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 685
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 685
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 104,204
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 89,262
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,262
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,485
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,883
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,315
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 259
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,017
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,017
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 648,645
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 631,101
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 629,379
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,722
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 636,985
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 460,994
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,507
D. Služby (účtová skupina 51) 58,593
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 95,915
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 68,953
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,087
4. Sociální náklady (527, 528) 2,875
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 778
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 534
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 534
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,664
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,884
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 94,285
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,544
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 270
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 17,266
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,706
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,002
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 704
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 14,838
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,954
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,073
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344771 TIN: 2020319268 DIČ: SK2020319268
 • Sídlo: office line Boué, Kudlákova 4, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava 18.09.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Erik Sep 2 324 € (35%) Gabčíkova 2 Bratislava
  Tobias Boué 4 315 € (65%) Praha 7 - Troja 171 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2011Noví spoločníci:
   Tobias Boué Trojská 211/110 Praha 7 - Troja 171 00 Česká republika
   21.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Gertrude Boué Königswaterstr. 52 Fürth D-8510 Spolková republika Nemecko
   18.09.2000Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   Gertrude Boué Königswaterstr. 52 Fürth D-8510 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   17.09.2000Zrušené sidlo:
   Prievozská 26 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   22.07.1999Noví spoločníci:
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   21.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Werner Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   office line Boué, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 26 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Werner Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava