Vytvořte fakturu

GRAND CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GRAND CONSULTING
IČO 31344780
TIN 2020816677
DIČ SK2020816677
Datum vytvoření 11 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAND CONSULTING
Trenčianska 31
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 214 €
Zisk -9 303 €
Kapitál 5 656 €
Vlastní kapitál -7 506 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243420986, 0244441064, 0336413555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,118
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,063
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 492
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 492
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,571
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 676
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,895
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 55
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 55
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,118
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,809
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -47,339
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -47,339
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,303
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,927
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,125
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,125
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,624
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,140
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 228
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,256
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 178
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 18,995
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,214
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,995
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 219
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,347
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,483
D. Služby (účtová skupina 51) 12,650
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,038
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,465
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,549
4. Sociální náklady (527, 528) 24
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 135
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,133
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,138
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 53
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 157
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -210
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,343
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,303
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31344780 TIN: 2020816677 DIČ: SK2020816677
 • Sídlo: GRAND CONSULTING, Trenčianska 31, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09 01.01.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Katarína Mášiková 33 194 € (100%) Trenčianska 31 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.01.2014
   31.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 11.03.1993
   14.08.2013Nové obchodné meno:
   GRAND CONSULTING s. r. o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 31 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom koní
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   vyučovanie rekreačnej jazdy na koni
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vydavateľská činnosť
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk a nemecký jazyk
   prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk a nemecký jazyk
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - inštruktor fitnes
   13.08.2013Zrušené obchodné meno:
   Exact Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 442 Častá 900 89
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárne
   nákup, predaj sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodov
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 03.07.2006
   12.01.2013Nové sidlo:
   Hlavná 442 Častá 900 89
   11.01.2013Zrušené sidlo:
   Doľany 368 Doľany 900 88
   28.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   01.01.2007Nové sidlo:
   Doľany 368 Doľany 900 88
   31.12.2006Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   07.07.2006Noví spoločníci:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 03.07.2006
   08.12.2004Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 11.03.1993
   07.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava Vznik funkcie: 11.03.1993
   20.09.2002Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava Vznik funkcie: 11.03.1993
   19.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.02.2002
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   20.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.02.2002
   19.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.06.2001Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   24.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   25.11.1998Nové obchodné meno:
   Exact Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   24.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Maccorp Slovakia, s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Maccorp BV 2596 CZ Wassenaarseweg 80 Haag Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   11.03.1993Nové obchodné meno:
   Maccorp Slovakia, s r.o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup, predaj sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodov
   Noví spoločníci:
   Maccorp BV 2596 CZ Wassenaarseweg 80 Haag Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava