Vytvořte fakturu

S.T.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S.T.C.
IČO 31345115
TIN 2020295035
DIČ SK2020295035
Datum vytvoření 18 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.T.C.
Galvaniho 16
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 032 389 €
Zisk 11 656 €
Kapitál 486 325 €
Vlastní kapitál 391 983 €
Kontaktní informace
Email objednavky@stc.sk
webové stránky http://www.stc.sk
Telefon(y) +421243412047, +421243411585, +421243412046
Mobile(y) +421905728397, +421911614548
Fax(y) 0243411585
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 486,950
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,284
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,284
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,284
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 483,835
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 215,467
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 215,467
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 237,995
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 238,317
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,317
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -322
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,373
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,405
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,968
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,831
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,831
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 486,950
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 359,638
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 340,679
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 340,679
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,656
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 126,574
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 962
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 962
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 123,038
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 86,877
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,877
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,067
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,040
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,054
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,574
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,574
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 738
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 738
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,030,452
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,032,389
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,030,452
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,937
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,008,977
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 600,049
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,351
D. Služby (účtová skupina 51) 145,228
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 131,050
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 70,356
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 25,372
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,287
4. Sociální náklady (527, 528) 3,035
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,382
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,773
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,144
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,412
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 272,824
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,229
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 1,119
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 106
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,972
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,235
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 737
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,743
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,669
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,013
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,013
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,656
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345115 TIN: 2020295035 DIČ: SK2020295035
 • Sídlo: S.T.C., Galvaniho 16, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zuzana Juhászová Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06 18.03.1993
  Vladimír Juhász Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06 18.03.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zuzana Juhászová 1 660 € (25%) Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06
  Vladimír Juhász 1 660 € (25%) Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06
  LASTARIA MANAGEMENT LIMITED 3 319 € (50%) Limassol P.C. 4003 Cyprus
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.03.2006Nové sidlo:
   Galvaniho 16 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Juhászová Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06
   Vladimír Juhász Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Juhászová Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.03.1993
   Vladimír Juhász Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.03.1993
   21.03.2006Zrušené sidlo:
   Beskydská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1993
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1993
   14.01.2006Noví spoločníci:
   LASTARIA MANAGEMENT LIMITED Spyrou Kyprianou, STERATZIAS B BUILDING, Flatt/Office 101, Mesa Geitonia 41 Limassol P.C. 4003 Cyprus
   13.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Paulus Hubertus Josephus Roncken Volutova 2524/12 Praha 5 Česká republika
   17.10.2003Noví spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1993
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1993
   16.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Juhász
   Ing. Zuzana Juhászová
   11.06.2001Noví spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Paulus Hubertus Josephus Roncken Volutova 2524/12 Praha 5 Česká republika
   10.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Martin Jirovec Favorského 1930 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   15.10.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Martin Jirovec Favorského 1930 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   14.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Martin Jirovec Favorského 1930 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   18.03.1993Nové obchodné meno:
   S.T.C. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beskydská 9 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Martin Jirovec Favorského 1930 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Juhász
   Ing. Zuzana Juhászová