Vytvořte fakturu

GENERAL TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GENERAL TRADING
IČO 31345247
TIN 2020839260
DIČ SK2020839260
Datum vytvoření 22 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GENERAL TRADING
Štefanovičová 6
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 421 €
Zisk 3 058 €
Kapitál 46 297 €
Vlastní kapitál 6 236 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 52,324
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,366
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,366
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,366
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,929
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 713
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 300
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 413
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,216
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 695
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,521
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,029
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,029
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,324
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,295
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 712
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 712
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,114
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,654
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,768
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,058
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,029
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,029
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 603
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 603
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,302
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,124
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 26,421
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,421
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,421
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,336
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,106
D. Služby (účtová skupina 51) 677
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,055
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,055
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,301
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,085
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,638
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 67
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,020
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,058
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345247 TIN: 2020839260 DIČ: SK2020839260
 • Sídlo: GENERAL TRADING, Štefanovičová 6, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 28.06.2000
  Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04 12.04.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Karla Smidžárová 996 € (15%) Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
  Ing. Aladár Smidžár 5 643 € (85%) Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.04.2005Noví spoločníci:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.04.2005
   21.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michaela Sabolová Grösslingova 31 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   08.06.2004Nové sidlo:
   Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kresličské a konštrukčné práce
   Nový štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   07.06.2004Zrušené sidlo:
   Konopná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   25.04.2002Noví spoločníci:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
   Ing. Michaela Sabolová Grösslingova 31 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   24.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   25.02.2000Nové sidlo:
   Konopná 18 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   24.02.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 815 46
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   22.01.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1995Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 815 46
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   01.10.1995Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Tatiana Flatová Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Augustín Goralka Mesačná 20 Bratislava 821 02
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.03.1993Nové obchodné meno:
   GENERAL TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Tatiana Flatová Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Augustín Goralka Mesačná 20 Bratislava 821 02
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04