Vytvořte fakturu

WIN - WIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WIN - WIN
IČO 31345280
TIN 2020896339
DIČ SK2020896339
Datum vytvoření 24 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIN - WIN
H. Meličkovej 19
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 111 015 €
Zisk -35 278 €
Kapitál 82 986 €
Vlastní kapitál 17 762 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905164336
Mobile(y) 0905164336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 73,349
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,349
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,009
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 21,009
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,131
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,131
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,131
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,209
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,749
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 73,349
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,492
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,815
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,525
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -58,710
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,278
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,841
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 91,841
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 73,785
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,785
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,950
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 111,015
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 111,015
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 111,015
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,333
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,406
D. Služby (účtová skupina 51) 127,105
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,267
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,555
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,555
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -34,318
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -27,496
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,318
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345280 TIN: 2020896339 DIČ: SK2020896339
 • Sídlo: WIN - WIN, H. Meličkovej 19, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jana Vinšová Hany Meličkovej 2984/19 Bratislava 841 05 10.03.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jana Vinšová 6 639 € (100%) Hany Meličkovej 2984/19 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.05.2009Nové obchodné meno:
   WIN - WIN s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Vinšová Hany Meličkovej 2984/19 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vinšová Hany Meličkovej 2984/19 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.03.2003
   14.05.2009Zrušené obchodné meno:
   SSW SLOVAKIA, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Vinšová Červeňákova 10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vinšová Červeňákova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.03.2003
   08.04.2003Nové sidlo:
   H. Meličkovej 19 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Vinšová Červeňákova 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vinšová Červeňákova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.03.2003
   07.04.2003Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava Skončenie funkcie: 10.03.2003
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   08.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   07.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   24.03.1993Nové obchodné meno:
   SSW SLOVAKIA, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   činnosť realitnej kancelárie
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a požičiavanie priemyselného tovaru
   nákup a predaj priemyselného, stavebného, potravinárskeho, drogériového tovaru
   poradenská činnosť v oblasti výroby a prevádzkovania zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energií
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava Skončenie funkcie: 10.03.2003
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava