Vytvořte fakturu

VÚB Factoring - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název VÚB Factoring
IČO 31345310
TIN 2020313691
DIČ SK2020313691
Datum vytvoření 24 Březen 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VÚB Factoring
Mlynské nivy 1
82990
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 282 725 €
Zisk 960 813 €
Kapitál 60 061 812 €
Vlastní kapitál 3 522 471 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421250552064, +421250552072, +421250552069, +421250552820
Fax(y) 0250551230
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 58,121,404
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,352
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,352
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,352
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,083,823
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 115,250
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 115,250
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 57,954,464
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 57,954,464
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,954,130
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,109
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 246
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,863
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,229
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 21,165
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 9,064
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,121,404
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,639,614
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,232,334
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,232,334
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 446,467
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 446,467
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 960,813
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,448,654
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,155,090
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,790,583
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,925
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,736,658
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 91
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 63
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,382
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 152,971
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,142
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 27,142
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,266,407
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 33,136
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 753
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 32,383
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,077,015
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,282,725
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,231,177
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,548
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 679,133
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,228
D. Služby (účtová skupina 51) 250,473
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,029
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,462
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 514
4. Sociální náklady (527, 528) 53
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 46
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,810
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,810
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 127,471
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272,076
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 603,592
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 979,476
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,773,230
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 849,241
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3,404
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 845,837
XII. Kurzové zisky (663) 923,957
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,139,783
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 199,241
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 199,241
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 931,945
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,597
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 633,447
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,237,039
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 276,226
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 245,771
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 30,455
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 960,813
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • IČO :31345310 TIN: 2020313691 DIČ: SK2020313691
 • Sídlo: VÚB Factoring, Mlynské nivy 1, 82990, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Homola predseda Pri vinohradoch 9799/269D Bratislava - Rača 831 06 01.06.2008
  Ing. Martin Majtán člen Tupolevova 1008/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 01.02.2016
  Ing. Peter Ličko člen Bellova 13040/2L Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 08.03.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Homola - predseda Pri vinohradoch 9799/269D Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 01.06.2008
   Ing. Martin Majtán - člen Tupolevova 1008/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.02.2016
   24.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ličko - člen Bellova 13040/2L Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 08.03.2013
   22.03.2005Nové sidlo:
   Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90
   04.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.03.1993Nové obchodné meno:
   VÚB Factoring, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie factoringových a forfaitingových obchodov
   poskytovanie poradenských, sprostredkovateľských a ostatných služieb v oblasti factoringových a forfaitingových obchodov