Vytvořte fakturu

T.O.D. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název T.O.D.
IČO 31345409
TIN 2020313680
DIČ SK2020313680
Datum vytvoření 30 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.O.D.
82412
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 526 526 €
Zisk 214 758 €
Kapitál 1 189 552 €
Vlastní kapitál 667 320 €
Kontaktní informace
Email tod@tod.sk
Telefon(y) 0905627417
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,325,560
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 818,714
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 818,714
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 581,523
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 107,256
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 121,227
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 8,708
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 506,846
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 437,629
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 406,311
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 406,311
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,318
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 69,217
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,169
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 68,048
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,325,560
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 898,500
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 656,742
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 656,742
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 214,758
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,060
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 38,638
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 38,638
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 388,422
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,459
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,459
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 293,872
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,347
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27,607
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,137
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,525,298
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,526,526
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,525,299
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,227
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,251,988
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,345
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,627
D. Služby (účtová skupina 51) 337,305
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 778,914
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 569,107
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 194,011
4. Sociální náklady (527, 528) 15,796
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,448
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 77,089
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 77,089
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -4
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,264
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 274,538
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,140,022
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,477
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,477
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,477
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 914
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 914
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,563
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 277,101
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 62,343
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 62,343
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 214,758
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017