Vytvořte fakturu

ita agentúra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ita agentúra
IČO 31345506
TIN 2020300821
DIČ SK2020300821
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ita agentúra
Priemyselná 1
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 202 061 €
Zisk 22 963 €
Kapitál 179 374 €
Vlastní kapitál -62 589 €
Kontaktní informace
Email itafilm@itafilm.sk
Telefon(y) 0244633275, 0911201075
Fax(y) 0244633274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 382,885
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,950
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 17,950
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 17,950
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 355,674
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 218,341
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 217,991
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,991
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 350
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 137,333
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 269
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 137,064
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,261
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,992
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,269
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 382,885
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,626
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 239
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 762
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 762
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -70,894
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 116,105
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -186,999
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,963
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 422,511
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 411,991
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 327,228
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,228
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,764
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,435
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 696
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,868
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,952
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,952
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,198,714
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,202,061
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,198,714
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,347
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,169,771
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,181
D. Služby (účtová skupina 51) 1,055,995
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,490
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,660
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,960
4. Sociální náklady (527, 528) 870
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 86,050
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 86,050
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,290
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 139,538
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 378
2. Ostatní náklady (562A) 378
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 394
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 680
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,440
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,850
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,887
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,887
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,963
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345506 TIN: 2020300821 DIČ: SK2020300821
 • Sídlo: ita agentúra, Priemyselná 1, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10 28.06.1996
  Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika 28.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Brocko 3 320 € (50%) Kovácsova 401 Bratislava 851 10
  Ing. Peter Kot 3 320 € (50%) Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 28.06.1996
   01.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   Robert Kot avenue A. Madoux 143 BRUXELLES 1150 Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   21.05.2001Nové obchodné meno:
   ita agentúra, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   20.05.2001Zrušené obchodné meno:
   ITAFILM, s.r.o.
   03.11.2000Nové obchodné meno:
   ITAFILM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Robert Kot avenue A. Madoux 143 BRUXELLES 1150 Belgicko
   02.11.2000Zrušené obchodné meno:
   Informačná a propagačná turistická agentúra ITA Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľná 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   17.05.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kina
   výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   16.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   27.05.1997Nové sidlo:
   Poľná 5 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení, a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   26.05.1997Zrušené sidlo:
   Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie kníh
   vydávanie novín
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   16.12.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie kníh
   vydávanie novín
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   15.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizač. zabezpeč. domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko-organizač. zabezpeč. školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   Informačná a propagačná turistická agentúra ITA Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizač. zabezpeč. domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko-organizač. zabezpeč. školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07