Vytvořte fakturu

PŠP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PŠP
IČO 31345549
TIN 2020343611
DIČ SK2020343611
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PŠP
Pri kríži 10
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 74 944 €
Zisk -1 566 €
Kapitál 102 404 €
Vlastní kapitál 10 784 €
Kontaktní informace
Email mail@kovovyrobapsp.sk
webové stránky http://www.kovovyrobapsp.sk
Mobile(y) +421903761682
Fax(y) 0264361682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 104,068
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 85,487
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 85,487
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 142
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76,996
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,000
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,349
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,577
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,493
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,493
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,493
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,084
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,941
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,143
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 104,068
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,218
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,813
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,915
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -15,102
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,566
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,850
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 94,850
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,951
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,951
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 88,658
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,117
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 560
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 74,943
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 74,944
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 21,946
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,998
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,851
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,145
D. Služby (účtová skupina 51) 35,316
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,657
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,581
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,977
4. Sociální náklady (527, 528) 99
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,730
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,483
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 699
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 699
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -699
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -606
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,566
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345549 TIN: 2020343611 DIČ: SK2020343611
 • Sídlo: PŠP, Pri kríži 10, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02 20.12.2007
  Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02 02.05.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Emanuel Šimeček 3 500 € (50%) Pri kríži 10 Bratislava 841 02
  Daniela Šimečková 3 500 € (50%) Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.05.2012Noví spoločníci:
   Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 02.05.2012
   09.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.12.2007
   08.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   17.09.2001Nové obchodné meno:
   PŠP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a ich zmien
   vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   zámočníctvo
   prenájom hnuteľného majetku
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   mechanické úpravy na zákazku
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava - Dúbravka 841 02
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   16.09.2001Zrušené obchodné meno:
   POLÁK & POLÁK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pekníkova 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák
   Peter Polák
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   POLÁK & POLÁK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekníkova 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stolárska výroba.
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. /Obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením./
   Noví spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák
   Peter Polák