Vytvořte fakturu

S P I R I T - informačné systémy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název S P I R I T - informačné systémy
IČO 31345565
TIN 2020343930
DIČ SK2020343930
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo S P I R I T - informačné systémy
Kubániho 14
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 767 610 €
Zisk 112 752 €
Kapitál 767 517 €
Vlastní kapitál 685 175 €
Kontaktní informace
Email spirit@spirit.sk
Telefon(y) 0254789744, 054754789744, 05478974454789744
Fax(y) 0254789745
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 887,268
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 242,490
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 32,198
2. Software (013) - /073, 091A/ 32,198
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 210,292
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 144,593
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 65,351
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 348
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 637,325
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 44,077
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 43,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,077
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 180,974
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 163,272
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,272
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,702
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 412,274
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,137
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 411,137
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,453
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,709
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,744
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 887,268
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 797,927
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 58,432
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 58,432
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 197,225
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,947
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,947
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 419,571
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 419,571
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,752
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,341
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,165
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,926
12. Odložený daňový závazek (481A) 239
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,477
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,702
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,702
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 797
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,189
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,542
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,247
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 47,699
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,699
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 767,610
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,147
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 638,454
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 43,000
V. Aktivace (účtová skupina 62) 42,931
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,378
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 655,079
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,299
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,852
D. Služby (účtová skupina 51) 35,759
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 529,534
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 426,141
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 92,777
4. Sociální náklady (527, 528) 10,616
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,911
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,210
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,210
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -600
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,114
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,531
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 688,622
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,760
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,760
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,760
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 301
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 33
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 268
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,459
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 116,990
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,238
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,351
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -113
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 112,752
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31345565 TIN: 2020343930 DIČ: SK2020343930
 • Sídlo: S P I R I T - informačné systémy, Kubániho 14, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Uhrík predseda Belinského 5 Bratislava 12.11.1996
  Ing. Jozef Skákala člen, výkonný riaditeľ Dohnányho 12 Bratislava 04.06.1997
  Ing. Ľubomír Bak člen Černyševského 1 Bratislava 851 01 02.06.2005
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Csaba Nagy Dunajská 43 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   15.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bak - člen Černyševského 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.06.2005
   14.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   09.06.2004Nové sidlo:
   Kubániho 14 Bratislava 811 04
   08.06.2004Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   18.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Csaba Nagy Dunajská 43 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala - člen, výkonný riaditeľ Dohnányho 12 Bratislava
   03.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala - člen Dohnányho 12 Bratislava
   24.02.1997Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   23.02.1997Zrušené sidlo:
   Hrobákova 9 Bratislava 851 02
   12.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Uhrík - predseda Belinského 5 Bratislava
   Ing. Jozef Skákala - člen Dohnányho 12 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   11.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Skákala , CSc. - predseda Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   Ing. Wolfgang Mitsch - člen Grohrmuehlgasse 37a Wiener Neustadt Rakúska republika
   Dipl. Ing. Ernst Rohrschach - člen Schletergasse 1-11 Wien 1020 Rakúska republika
   Ing. Peter Rosenstein - člen Arndgasse 15 Wiener Neustadt Rakúska republika
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   S P I R I T - informačné systémy, a.s.
   Nové sidlo:
   Hrobákova 9 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   poradenstvo vo výpočtovej technike
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala , CSc. - predseda Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   Ing. Wolfgang Mitsch - člen Grohrmuehlgasse 37a Wiener Neustadt Rakúska republika
   Dipl. Ing. Ernst Rohrschach - člen Schletergasse 1-11 Wien 1020 Rakúska republika
   Ing. Peter Rosenstein - člen Arndgasse 15 Wiener Neustadt Rakúska republika