Vytvořte fakturu

TA Triumph - Adler Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TA Triumph - Adler Slovakia
IČO 31345638
TIN 2020298005
DIČ SK2020298005
Datum vytvoření 30 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TA Triumph - Adler Slovakia
Plynárenská 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 679 664 €
Zisk -38 011 €
Kapitál 192 175 €
Vlastní kapitál -123 584 €
Kontaktní informace
Email obchod.ba@ta-slovakia.sk
webové stránky http://www.ta-slovakia.sk
Telefon(y) +421253415466, +421253413597
Fax(y) 0253415278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 143,263
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,672
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 525
2. Software (013) - /073, 091A/ 525
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,147
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,900
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 124,246
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 63,272
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 63,272
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,688
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,688
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,688
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,286
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,354
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,932
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,345
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,305
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 40
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,263
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -161,596
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 147,713
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,488
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,488
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -281,425
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -281,425
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,011
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 304,859
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 353
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 46
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 307
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 299,758
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 269,987
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269,987
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,737
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,983
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,010
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,041
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,748
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,348
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 674,715
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 679,664
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 491,019
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 183,696
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,028
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,921
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 717,574
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 384,300
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,656
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -4,095
D. Služby (účtová skupina 51) 65,328
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 162,771
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 87,651
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 30,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,318
4. Sociální náklady (527, 528) 3,802
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,857
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,975
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,975
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 199
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,583
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,910
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 150,526
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 918
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 259
2. Ostatní náklady (562A) 259
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 658
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -914
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,824
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -813
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) -813
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345638 TIN: 2020298005 DIČ: SK2020298005
 • Sídlo: TA Triumph - Adler Slovakia, Plynárenská 2, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Korniet Tulská 103 Banská Bystrica 974 04 02.06.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  CHC Copia Holding CSFR GmbH 6 639 € (100%) Norimberg 904 49 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   15.06.2010Nové obchodné meno:
   TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Korniet Tulská 103 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 02.06.2010
   14.06.2010Zrušené obchodné meno:
   Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   31.05.2010Nové obchodné meno:
   Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 821 09
   30.05.2010Zrušené obchodné meno:
   UTAX Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   04.09.2009Noví spoločníci:
   CHC Copia Holding CSFR GmbH Südwestpark 23 Norimberg 904 49 Nemecká spolková republika
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   TA Triumph-Adler Česká republika s. r. o. Michelská 12a/čp. 18 Praha 4 145 01 Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   05.11.2008Noví spoločníci:
   TA Triumph-Adler Česká republika s. r. o. Michelská 12a/čp. 18 Praha 4 145 01 Česká republika
   04.11.2008Zrušeny spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   UTAX Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   24.08.1999Zrušené obchodné meno:
   Bürosysteme Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Bürosysteme, s.r.o. Bubenská 1 Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Malinovského 54 Bratislava
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   Bürosysteme Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a servis kancelárskej techniky, prístrojov a zariadení automatizácie administratívnych prác, rozmnožovacích a kopírovacích strojov, výpočtových systémov, zariadení pre polygrafiu a tlačiarne, vrátane príslušenstva a náhradných dielov
   prenájom, leasing priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   poskytovanie softwaru
   reklamná a inzertná činnosť
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti obchodu, výpočtovej techniky
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a inzercie
   kopírovacie služby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Bürosysteme, s.r.o. Bubenská 1 Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Malinovského 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava