Vytvořte fakturu

MY & MI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Obchodní název MY & MI
IČO 31345671
TIN 2020333040
DIČ SK2020333040
Datum vytvoření 24 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MY & MI
Stará Vajnorská 3A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 035 406 €
Zisk 407 955 €
Kapitál 2 275 384 €
Vlastní kapitál 1 497 042 €
Kontaktní informace
Email info@myami.sk
Telefon(y) 0245943102, 0244452421
Fax(y) 0244461261
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,368,784
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 894,959
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,131
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 3,131
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 891,828
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 407,361
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 348,308
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 136,159
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,446,316
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,049,120
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,049,120
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,001
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,001
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 362,102
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 308,289
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,289
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 53,813
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,093
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,173
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,920
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 27,509
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,277
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14,232
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,368,784
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,038,099
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,231
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 5,769
2. Ostatní fondy (427, 42X) 5,769
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,610,841
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,610,841
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 407,955
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,329,362
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 75
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 75
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 405,169
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 884,555
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 403,012
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,012
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 452,151
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,817
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,158
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,417
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,138
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,138
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,425
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,323
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,128
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 195
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,008,639
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,035,406
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,908,649
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,991
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,666
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,487,814
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,623,664
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 99,139
D. Služby (účtová skupina 51) 386,908
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 277,274
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 198,554
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 69,699
4. Sociální náklady (527, 528) 9,021
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,741
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 69,224
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 69,224
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,202
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,609
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,053
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 547,592
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 898,929
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,535
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 11,525
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,618
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,076
2. Ostatní náklady (562A) 13,076
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,449
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,093
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,083
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 529,509
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 121,554
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 120,528
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,026
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 407,955
Date of updating data: 29.12.2016
 • IČO :31345671 TIN: 2020333040 DIČ: SK2020333040
 • Sídlo: MY & MI, Stará Vajnorská 3A, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Bajtoš Ivanka pri Dunaji 900 28 24.03.1993
  Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06 19.06.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Bajtoš 3 386 € (51%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  Maroš Bajtoš 3 253 € (49%) Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.2015Noví spoločníci:
   Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2015
   06.02.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 3A Bratislava 831 04
   01.02.2015Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Bajtoš Družstevná 19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bajtoš Družstevná 19 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 24.03.1993
   01.04.2008Nové obchodné meno:
   MY & MI s. r. o.
   24.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovarov
   sprostredkovateľská činnosť, zastupovanie firiem a všetky vedľajšie činnosti
   súvisiace s hlavným predmetom činnosti a to hlavne :
   obstarávanie záležitosti pre tretie osoby
   poskytovanie služieb súvisiacich s obchodnou činnosťou
   leasing