Vytvořte fakturu

KVASNICA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KVASNICA
IČO 31345719
TIN 2020301030
DIČ SK2020301030
Datum vytvoření 31 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVASNICA
Strojárenská 14
90027
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 170 277 €
Zisk 21 011 €
Kapitál 106 184 €
Vlastní kapitál 44 802 €
Kontaktní informace
Email kvasnica-trojkolky@stonline.sk
Telefon(y) 0245649724, 0245649725, 0903728849
Mobile(y) +421903728849, 0903728849
Fax(y) 0245649725
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,366
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,366
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,366
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,871
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 24
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 50,807
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,694
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,780
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 152,237
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,813
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 37,498
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,011
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 86,424
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,619
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 74,668
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,987
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,598
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 49,083
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 737
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 170,277
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 169,416
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 861
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 142,764
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 86,071
C. Služby (účtová skupina 51) 48,116
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 507
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,024
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,046
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,513
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,229
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 970
M. Úrokové náklady (562) 602
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 366
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -969
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 26,544
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,533
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345719 TIN: 2020301030 DIČ: SK2020301030
 • Sídlo: KVASNICA, Strojárenská 14, 90027, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Kvasnica riaditeľ Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27 31.03.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Kvasnica 4 316 € (65%) Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
  Martin Kvasnica 1 328 € (20%) Most pri Bratislave 900 46
  Dušan Kvasnica, ml. 996 € (15%) Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2010Noví spoločníci:
   Martin Kvasnica 498 Most pri Bratislave 900 46
   Dušan Kvasnica, ml. Rebríčková 5 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica, ml. Rebríčková 5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 07.10.2004
   13.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica, ml. Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica, ml. Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 07.10.2004
   25.11.2004Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
   Dušan Kvasnica, ml. Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica, ml. Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 07.10.2004
   24.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica ml. Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Rovníkova 4 Bratislava
   29.07.2003Nové sidlo:
   Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica - riaditeľ Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 31.03.1993
   28.07.2003Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 14 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica - riaditeľ Štefanovičova 14 Bratislava
   11.12.2001Noví spoločníci:
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica ml. Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Rovníkova 4 Bratislava
   10.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica ml. Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Rovníkova 4 Bratislava
   28.06.2001Nové predmety činnosti:
   výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok - servis, opravy a úpravy dvoj-, troj- a štvorkolesových vozíkov pre zdravotne postihnutých
   Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica ml. Štefanovičova 14 Bratislava
   27.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardových stolov
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Rovníkova 4 Bratislava
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Ostredská 6 Bratislava
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Ostredská 6 Bratislava
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Muškátova 42 Bratislava 821 01
   08.04.1994Nové predmety činnosti:
   nájom a prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   prevádzkovanie biliardových stolov
   15.06.1993Nové obchodné meno:
   KVASNICA, spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Muškátova 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.06.1993Zrušené obchodné meno:
   KAPA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Ing. Pavol Škrabák Brnianska 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Škrabák - riaditeľ
   31.03.1993Nové obchodné meno:
   KAPA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefanovičova 14 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž bicyklov a cyklistických komponentov
   nákup a predaj bicyklov a cyklistických komponentov
   mechanické, povrchové úpravy kovov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Ing. Pavol Škrabák Brnianska 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Kvasnica - riaditeľ Štefanovičova 14 Bratislava
   Ing. Pavol Škrabák - riaditeľ