Vytvořte fakturu

KVASNICA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Obchodní název KVASNICA
IČO 31345719
TIN 2020301030
DIČ SK2020301030
Datum vytvoření 31 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVASNICA
Strojárenská 14
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 170 220 €
Zisk 26 470 €
Kapitál 106 184 €
Vlastní kapitál 44 802 €
Kontaktní informace
Email kvasnica-trojkolky@stonline.sk
Telefon(y) 0245649724, 0245649725, 0903728849
Mobile(y) +421903728849, 0903728849
Fax(y) 0245649725
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 48,274
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 48,274
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,262
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,402
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,403
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,342
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 166,536
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,283
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 58,509
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 26,470
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,253
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 27,271
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,997
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,315
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,047
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,635
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 585
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 170,220
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 154,250
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,917
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,053
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 131,987
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 70,938
C. Služby (účtová skupina 51) 41,707
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 616
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,430
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,857
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,439
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,233
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,605
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,111
M. Úrokové náklady (562) 737
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 374
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,110
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 37,123
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,653
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 26,470
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017