Vytvořte fakturu

AVA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AVA Bratislava
IČO 31345760
TIN 2020345470
DIČ SK2020345470
Datum vytvoření 22 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVA Bratislava
Staré Grúnty 61
84253
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 479 861 €
Zisk -6 645 €
Kapitál 238 407 €
Vlastní kapitál -106 885 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 27,741
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 27,741
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,741
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 159,534
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 93,408
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,045
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,829
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 187,275
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -110,450
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,819
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -115,263
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,645
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 297,725
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,524
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 296,201
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 132,579
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,507
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 436
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 148,679
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 479,861
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 476,090
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,771
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 463,640
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 333,354
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,228
C. Služby (účtová skupina 51) 93,092
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,997
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,029
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,800
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,221
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,416
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 21,656
M. Úrokové náklady (562) 20,825
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 831
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -21,651
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,430
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,215
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,645
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345760 TIN: 2020345470 DIČ: SK2020345470
 • Sídlo: AVA Bratislava, Staré Grúnty 61, 84253, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladmír Teper H. Meličkovej 10 Bratislava 21.12.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Teper 6 639 € (100%) Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniela Teperová H. Meličkovej 10 Bratislava Skončenie funkcie: 02.12.2002
   21.12.1998Nové sidlo:
   Staré Grúnty 61 Bratislava 842 53
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladmír Teper H. Meličkovej 10 Bratislava
   Ing. Daniela Teperová H. Meličkovej 10 Bratislava Skončenie funkcie: 02.12.2002
   20.12.1998Zrušené sidlo:
   Dúbravská 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vítězslav Peper
   Ing. Vladmír Teper
   Zdena Železníková
   11.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava 841 05
   10.04.1996Zrušeny spoločníci:
   AVA spol. s r.o. Nám. Slobody 57 Slušovice Česká republika
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava
   22.03.1993Nové obchodné meno:
   AVA Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba potravinárskych prípravkov
   výroba drobných drevených predmetov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   AVA spol. s r.o. Nám. Slobody 57 Slušovice Česká republika
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vítězslav Peper
   Ing. Vladmír Teper
   Zdena Železníková