Vytvořte fakturu

PubRes - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.10.2016
Basic information
Obchodní název PubRes
IČO 31345824
TIN 2020343589
DIČ SK2020343589
Datum vytvoření 01 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PubRes
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 473 373 €
Zisk 8 244 €
Kapitál 271 635 €
Vlastní kapitál -28 361 €
Kontaktní informace
Email cipac@pubres.sk
Telefon(y) 0252634201, 0252634202, 0252634203
Fax(y) 0252634202
Date of updating data: 07.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,747
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,747
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,747
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,258
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 47,037
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,281
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 64,005
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,540
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 18,100
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 23,500
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -5,400
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,468
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,244
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,465
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 401
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,317
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,949
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 584
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -9,216
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 46,747
Date of updating data: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 473,373
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 466,473
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,900
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 456,133
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,009
C. Služby (účtová skupina 51) 440,767
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 584
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,297
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,476
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,240
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,697
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 3
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,889
M. Úrokové náklady (562) 5,151
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 279
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 459
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,882
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,358
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,114
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,244
Date of updating data: 07.10.2016
Date of updating data: 07.10.2016