Vytvořte fakturu

DDB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název DDB
Stav Zničeno
IČO 31345956
TIN 2020325560
Datum vytvoření 02 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DDB
Žižkova 1
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 170 299 €
Zisk -76 102 €
Kapitál 1 260 339 €
Vlastní kapitál 1 258 788 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,795
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,795
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,795
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,795
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,795
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,795
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 76,578
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -76,102
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,170,299
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,170,299
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,564,124
D. Služby (účtová skupina 51) 10,013
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,554,101
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -393,825
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,013
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 321,206
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 321,133
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 321,133
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 64
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,483
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,483
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 317,723
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -76,102
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -76,102
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :31345956 TIN: 2020325560
 • Sídlo: DDB, Žižkova 1, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.04.2016Zrušené obchodné meno:
   DDB, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   24.09.2014Nové obchodné meno:
   DDB, s.r.o. v likvidácii
   31.12.2010Nové sidlo:
   Žižkova 1 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným