Vytvořte fakturu

DEMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DEMO
IČO 31345972
TIN 2020342467
DIČ SK2020342467
Datum vytvoření 01 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMO
Závadská 20
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 691 €
Zisk 2 419 €
Kapitál 58 706 €
Vlastní kapitál 55 484 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421902922424, +421902922423, +421902922422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 16,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 16,829
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,829
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,565
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,962
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 308
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 61,394
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,903
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,452
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,753
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 40,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,419
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,491
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,491
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,203
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,288
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 35,691
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,691
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 32,079
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,546
C. Služby (účtová skupina 51) 18,391
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,192
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 753
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,612
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,754
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 233
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 191
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -233
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,379
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,419
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31345972 TIN: 2020342467 DIČ: SK2020342467
 • Sídlo: DEMO, Závadská 20, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava 16.02.1999
  Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava 16.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Libuša Sabová 3 320 € (50%) Závadská 20 Bratislava
  Dr. Vladimír Sabo 3 320 € (50%) Závadská 20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   DEMO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Závadská 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Vladimír Sabo Závadská 20 Bratislava
   Ing. Libuša Sabová Závadská 20 Bratislava