Vytvořte fakturu

MÉDIUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MÉDIUS
IČO 31346120
TIN 2020839403
DIČ SK2020839403
Datum vytvoření 06 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MÉDIUS
Daxnerovo námestie 3
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 113 472 €
Zisk -8 092 €
Kapitál 585 869 €
Vlastní kapitál 585 096 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255648767, +421255648768
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 303,897
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 303,897
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,839
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 269,282
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 70,350
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,368
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 168,019
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 573,179
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 566,425
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 22,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 22,638
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 41,750
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 506,129
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,092
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,754
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,250
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) -2,755
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,868
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -887
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 259
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 113,472
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 112,675
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 797
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 119,006
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,523
C. Služby (účtová skupina 51) 41,822
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,267
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 45,716
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,678
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,534
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,330
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,601
M. Úrokové náklady (562) 1,181
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 420
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,597
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,131
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,092
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346120 TIN: 2020839403 DIČ: SK2020839403
 • Sídlo: MÉDIUS, Daxnerovo námestie 3, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Ľubomír Šušol Raková 15 Limbach 900 91 02.08.1995
  Ladislav Papp Priehradná 56 Bratislava 821 07 02.08.1995
  Jaroslav Hrobár Kazanská 46 Bratislava 821 06 02.08.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Ľubomír Šušol 10 191 € (45%) Raková 15 Limbach 900 91
  Ladislav Papp 2 490 € (11%) Priehradná 56 Bratislava 821 07
  Jaroslav Hrobár 2 490 € (11%) Kazanská 46 Bratislava 821 06
  Ing. Milan Einsiedler 2 490 € (11%) Bratislava 841 07
  Jozef Myslík 2 490 € (11%) Častá
  Mgr. art. Lukáš Mjartan Spoločný zástupca 0 € (0%) Lomnická 14B Bratislava 841 10
  Dominik Mjartan 0 € (0%) Cammack Village AR 72207 Spojené štáty americké
  Ing. Veronika Hausnerová 2 490 € (11%) Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.04.2015Noví spoločníci:
   Mgr. art. Lukáš Mjartan Spoločný zástupca Lomnická 14B Bratislava 841 10
   Dominik Mjartan Longwood Cammack Village AR 72207 Spojené štáty americké
   Ing. Veronika Hausnerová Koceľova 21 Bratislava 821 08
   24.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mjartan Lomnická 14/B Bratislava 841 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mjartan Lomnická 14/B Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 02.08.1995
   08.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Jirkovský 622 Nový Život
   06.04.2013Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubomír Šušol Raková 15 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Ladislav Papp Priehradná 56 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Jaroslav Hrobár Kazanská 46 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Ing. Jozef Mjartan Lomnická 14/B Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 02.08.1995
   05.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Hrobár Belinského 7 Bratislava
   Ing. Jozef Mjartan Alžbety Gwerkovej 10 Bratislava
   Ladislav Papp Švabinského 12 Bratislava
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   11.02.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   12.10.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubomír Šušol Raková 15 Limbach 900 91
   Ing. Milan Einsiedler Slovinec 28 Bratislava 841 07
   Jaroslav Hrobár Kazanská 46 Bratislava 821 06
   Jozef Myslík 281 Častá
   Ladislav Papp Priehradná 56 Bratislava 821 07
   Jaroslav Jirkovský 622 Nový Život
   Ing. Jozef Mjartan Lomnická 14/B Bratislava 841 10
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Einsiedler Hálova 19 Bratislava
   Jaroslav Hrobár Belinského 7 Bratislava
   Jaroslav Jirkovský 622 Nový Život
   Ing. Jozef Mjartan Alžbety Gwerkovej 10 Bratislava
   Jozef Myslík 281 Častá
   Ladislav Papp Švabinského 12 Bratislava
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   02.08.1995Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Hrobár Belinského 7 Bratislava
   Ing. Jozef Mjartan Alžbety Gwerkovej 10 Bratislava
   Ladislav Papp Švabinského 12 Bratislava
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   01.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   MUDr. Bedrich Zaťko Repašského 2 Bratislava
   04.05.1995Nové predmety činnosti:
   skytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Einsiedler Hálova 19 Bratislava
   Jaroslav Hrobár Belinského 7 Bratislava
   Jaroslav Jirkovský 622 Nový Život
   Ing. Jozef Mjartan Alžbety Gwerkovej 10 Bratislava
   Jozef Myslík 281 Častá
   Ladislav Papp Švabinského 12 Bratislava
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   03.05.1995Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie zdravotníckych služieb
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   MUDr. Bedrich Zaťko Repašského 2 Bratislava
   06.04.1993Nové obchodné meno:
   MÉDIUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Daxnerovo námestie 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie zdravotníckych služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   MUDr. Bedrich Zaťko Repašského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ľubomír Šušol Žilinská 8 Bratislava
   MUDr. Bedrich Zaťko Repašského 2 Bratislava