Vytvořte fakturu

ANKOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANKOS
IČO 31346138
TIN 2020317552
DIČ SK2020317552
Datum vytvoření 24 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANKOS
Petöfiho 13
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 255 585 €
Zisk -11 711 €
Kapitál 754 405 €
Vlastní kapitál 247 192 €
Kontaktní informace
Email ankos@ankos.sk
Telefon(y) 0263813363
Mobile(y) 0903717663
Fax(y) 0263813363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 295,733
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 295,733
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 48,239
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 478,340
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 336,874
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,956
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,384
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 774,073
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 235,481
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 26,823
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 213,066
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,711
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 538,592
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 170,673
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 367,351
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,693
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 485
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,024
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 328,149
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 255,585
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 194,704
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 57,760
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,121
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 266,114
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 171,019
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,250
C. Služby (účtová skupina 51) 50,268
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,972
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,328
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 23,573
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,704
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,529
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,927
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 50
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 48
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 272
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 122
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -222
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,751
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,711
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015