Vytvořte fakturu

SIGEO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SIGEO
IČO 31346171
TIN 2020341554
DIČ SK2020341554
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIGEO
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 161 300 €
Zisk -64 235 €
Kapitál 271 786 €
Vlastní kapitál 195 044 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244458342
Mobile(y) +421903456205
Fax(y) 0244635772
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 169,212
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,617
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,667
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,667
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,950
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,950
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152,244
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 99,184
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,672
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,672
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,667
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,845
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,060
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 725
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52,335
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,351
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,325
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 26
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 169,212
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,809
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,410
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,410
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 23,891
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,082
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,082
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 162,661
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 162,661
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -64,235
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,403
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,654
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,654
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,934
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 950
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 950
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,363
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,588
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,409
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,624
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,815
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,815
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 159,315
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 161,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 159,315
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,984
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 224,480
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,648
D. Služby (účtová skupina 51) 69,883
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 126,838
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 94,703
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,345
4. Sociální náklady (527, 528) 2,790
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,211
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,708
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,708
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,887
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,305
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -63,180
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,784
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 46
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 133
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -63,267
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 968
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 968
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -64,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346171 TIN: 2020341554 DIČ: SK2020341554
 • Sídlo: SIGEO, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03 09.05.2001
  Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41 30.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Hardoš 3 660 € (49.4%) Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
  Ing. Martin Hudec 1 432 € (19.3%) Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
  Jozef Hardoš 1 159 € (15.6%) Bratislava 811 05
  Jaroslav Královič 1 159 € (15.6%) Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.12.2013Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 30.11.2013
   16.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   12.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   02.04.2010Noví spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   01.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Česká republika
   09.01.2010Noví spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Česká republika
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   08.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky 901 01
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   09.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky 901 01
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hardoš
   Ing. Ivan Horváth
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   25.11.1997Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   SIGEO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické činnosti
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti geodézie a kartografie
   sprostredkovanie služieb, nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hardoš
   Ing. Ivan Horváth