Vytvořte fakturu

SVEGAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SVEGAL
IČO 31346189
TIN 2020350574
DIČ SK2020350574
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVEGAL
Magnetova 10
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 046 923 €
Zisk 16 527 €
Kapitál 465 467 €
Vlastní kapitál 196 341 €
Kontaktní informace
Email svegal@svegal.sk
Telefon(y) 0244462166, 44462166
Fax(y) 0244462165
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 527,597
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 55,546
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 55,546
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,080
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 969
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,647
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 6,850
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 471,663
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 167,975
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 167,975
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 240,235
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 240,235
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,235
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 54,830
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ -40
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 54,870
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,623
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,456
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,167
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 388
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 388
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 527,597
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,203
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,394
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 3,394
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 188,004
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 188,004
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,527
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 306,456
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,461
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,461
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 304,995
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,154
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,154
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 229,255
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,488
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,748
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,121
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,229
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -62
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -62
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,045,923
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,046,923
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,045,739
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 184
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,023,646
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 864,016
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,489
D. Služby (účtová skupina 51) 59,181
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 78,165
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 61,039
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,104
4. Sociální náklady (527, 528) 2,022
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 461
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,226
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,226
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,277
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,237
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,745
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,745
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,743
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,534
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,007
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,007
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,527
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346189 TIN: 2020350574 DIČ: SK2020350574
 • Sídlo: SVEGAL, Magnetova 10, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04 23.01.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Sverák 11 286 € (85%) Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
  Mgr. Darina Sveráková 1 992 € (15%) Mlynarovičová 10 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2014Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie verejných, športových, turistických a kultúrno-spoločenských podujatí
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami - obstarávateľké služby spojené s prenájmom
   25.09.2002Nové sidlo:
   Magnetova 10 Bratislava 831 04
   24.09.2002Zrušené sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   23.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Mgr. Darina Sveráková Mlynarovičová 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   22.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   25.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   SVEGAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sverák