Vytvořte fakturu

MITAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MITAN
IČO 31346286
TIN 2020293242
Datum vytvoření 07 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITAN
Bellova 95
83101
Bratislava
Financial information
Zisk -589 €
Kapitál 116 760 €
Vlastní kapitál 28 933 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 53,580
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 53,580
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,615
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,234
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,177
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,826
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 116,195
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,344
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 21,962
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -589
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,851
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 174
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 47,359
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,124
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,248
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,901
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,086
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 40,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -26
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -109
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346286 TIN: 2020293242
 • Sídlo: MITAN, Bellova 95, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07 07.04.1993
  Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01 07.04.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Cintavý 3 320 € (50%) Fazuľová 1 Bratislava 811 07
  Ing. Michal Ružek 3 320 € (50%) Bellova 95 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.04.1993
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.04.1993
   16.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   07.07.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.11.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý
   Ing. Michal Ružek
   17.06.1998Nové sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup, predaj tovarov a zariadení v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   reklamná a propagačná činnosť
   16.06.1998Zrušené sidlo:
   Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov a zariadení v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   MITAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov a zariadení v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Cintavý
   Ing. Michal Ružek