Vytvořte fakturu

EQUITO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.05.2016
Basic information
Obchodní název EQUITO
IČO 31346308
TIN 2020312690
DIČ SK2020312690
Datum vytvoření 01 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EQUITO
Hlavná 239
90041
Rovinka
Financial information
Zisk -5 081 €
Kapitál 274 575 €
Vlastní kapitál 157 456 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0315514112
Date of updating data: 13.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 267,997
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,796
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 233,646
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 267,997
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,668
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 915
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 147,195
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,081
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 118,329
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 986
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 117,343
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109,882
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,461
Date of updating data: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,842
C. Služby (účtová skupina 51) 2,500
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,342
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,842
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,500
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 279
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 279
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -279
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,121
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,081
Date of updating data: 13.05.2016
Date of updating data: 13.05.2016