Vytvořte fakturu

MIDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIDIO
IČO 31346421
TIN 2020293231
DIČ SK2020293231
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIDIO
Eurovea Central 1, Pribinova 4
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 865 415 €
Zisk -1 075 039 €
Kapitál 4 693 971 €
Vlastní kapitál -11 150 271 €
Kontaktní informace
Email info@marionnaud.sk
Telefon(y) 0337429136, 0376313109, 0376529013, 0517757778, 0556220006, 0557293360, 0557293363, 0557293364, 0244
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,286,291
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 830,794
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 95,287
2. Software (013) - /073, 091A/ 95,287
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 735,507
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 112,453
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 325,039
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 298,015
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,372,694
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,800,714
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,322
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,798,392
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 250,753
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 250,753
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250,753
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 745,473
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 745,066
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 745,066
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 407
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,575,754
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 53,615
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,522,139
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 82,803
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 82,803
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,286,291
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,690
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,718,807
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,718,807
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,261
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,261
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,484,339
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 182,175
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,666,514
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,075,039
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,076,450
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,195,000
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,195,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,527,366
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 958,751
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 958,751
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,223,186
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 60,431
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 36,640
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,050
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 308
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 354,084
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 122,427
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 231,657
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 40,151
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 40,151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,865,565
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,865,415
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,210,157
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 399,569
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255,688
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,486,173
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,196,813
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 221,267
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -130,444
D. Služby (účtová skupina 51) 2,751,230
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 994,232
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 732,087
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 234,432
4. Sociální náklady (527, 528) 27,713
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,923
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 349,366
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 337,202
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 12,164
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 976
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99,810
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -620,758
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 570,860
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 785
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 150
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 150
XII. Kurzové zisky (663) 635
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 455,055
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 406,487
2. Ostatní náklady (562A) 406,487
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,655
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 45,913
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -454,270
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,075,028
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,075,039
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346421 TIN: 2020293231 DIČ: SK2020293231
 • Sídlo: MIDIO, Eurovea Central 1, Pribinova 4, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MIDIO, a.s. 12 718 807 € (100%) Praha 10 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.05.2013Nové sidlo:
   Eurovea Central 1, Pribinova 4 Bratislava 811 09
   17.05.2013Zrušené sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   27.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Bartůška Křemenáčová 186 Praha 10 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   27.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Bartůška Křemenáčová 186 Praha 10 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   02.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Linda Alblas - van den Burg Pasteurstraat 1 Badhoevedorp 1171 BH Holansko Vznik funkcie: 29.03.2010
   01.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonios Machairidis Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   17.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonios Machairidis Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   16.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonis Machairidis Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   11.04.2006Nové sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   10.04.2006Zrušené sidlo:
   Laurinská 9 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   01.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1994
   Alexander Spiridakis Zaimi 47 Paleo Faliro, Atény Grécko Vznik funkcie: 01.03.2001
   19.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1994
   Antonis Machairidis Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   18.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Spiridakis Zaimi 47 Paleo Faliro, Atény Grécko Vznik funkcie: 01.03.2001
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.10.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   13.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   09.03.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   07.03.1997Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   06.03.1997Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   27.01.1995Nové sidlo:
   Laurinská 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   26.01.1995Zrušené sidlo:
   Laurinská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Šeda Zapomenutá 4 Praha Praha 1
   10.12.1993Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Šeda Zapomenutá 4 Praha Praha 1
   09.12.1993Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Helena Mihóková Nejedlého 3 Bratislava
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   MIDIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kozmetických salónov
   nákup a predaj kozmetických prípravkov a výrobkov
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Helena Mihóková Nejedlého 3 Bratislava