Vytvořte fakturu

PATENTSERVIS Bratislava, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PATENTSERVIS Bratislava, akciová
IČO 31346430
TIN 2020293990
DIČ SK2020293990
Datum vytvoření 07 Duben 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PATENTSERVIS Bratislava, akciová
Hybešova 40
83000
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 667 551 €
Zisk 1 772 €
Kapitál 1 956 771 €
Vlastní kapitál 1 436 690 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249201711
Fax(y) 0244872075
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,071,180
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,076,983
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,076,983
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 77,992
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 995,287
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 772
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,932
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 992,769
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 200,758
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 200,758
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 786,859
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 786,112
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 719,042
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,070
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 747
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,152
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,123
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,428
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,071,180
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,438,462
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 44,460
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 192,230
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 192,230
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,772
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 590,778
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 277,460
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 261,438
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 261,438
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,796
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,226
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 209,843
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 165,535
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 129,183
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,352
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,152
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,248
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,472
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,436
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,683
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,683
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,792
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 41,940
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 41,940
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,670,383
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,667,551
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,660,886
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,834
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,831
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,652,700
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,907
D. Služby (účtová skupina 51) 1,229,951
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 321,121
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 255,749
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 324
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,100
4. Sociální náklady (527, 528) 1,948
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,422
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,538
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,538
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -6,298
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,059
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,851
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 422,862
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,831
XII. Kurzové zisky (663) 2,831
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,700
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,602
2. Ostatní náklady (562A) 3,602
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,484
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,614
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,869
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,982
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,210
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,307
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -97
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346430 TIN: 2020293990 DIČ: SK2020293990
 • Sídlo: PATENTSERVIS Bratislava, akciová, Hybešova 40, 83000, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bc. Alexander Vokálek Petržílova 27/3308 Praha 4 143 00 Česká republika 12.11.2014
  JUDr. Aleš Vokálek predseda Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava 07.04.1993
  JUDr. Jan Hák, Ph.D. výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava 01.06.1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Bc. Alexander Vokálek Petržílova 27/3308 Praha 4 143 00 Česká republika Vznik funkcie: 12.11.2014
   12.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   15.10.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jan Hák , Ph.D. - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   14.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   15.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava Vznik funkcie: 07.04.1993
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   14.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   07.11.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   09.07.2001Nové obchodné meno:
   PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   08.07.2001Zrušené obchodné meno:
   PATENTSERVIS BRATISLAVA, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   16.05.1997Nové sidlo:
   Hybešova 40 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Špitálska 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   09.10.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie odbornej pomoci fyzickým a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nekalej súťaže
   organizovanie odborných kurzov a školení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   08.10.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu v rozsahu komplexnej zástupcovskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   zastupovanie tuzemských a zahraničných prihlasovateľov vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu pred tuzemským úradom štátnej správy pre priemyslové vlastníctvo ako aj právnoporadenská a konzultačná činnosť v oblasti tuzemských a zahraničných priemyslových práv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDr. Ladislav Košťa , Csc. Slávičie údolie 18 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ladislav Zelinka Jordana Jovková 3255/9 Praha 4 Česká republika
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   PATENTSERVIS BRATISLAVA, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Špitálska 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu v rozsahu komplexnej zástupcovskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   zastupovanie tuzemských a zahraničných prihlasovateľov vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu pred tuzemským úradom štátnej správy pre priemyslové vlastníctvo ako aj právnoporadenská a konzultačná činnosť v oblasti tuzemských a zahraničných priemyslových práv
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDr. Ladislav Košťa , Csc. Slávičie údolie 18 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ladislav Zelinka Jordana Jovková 3255/9 Praha 4 Česká republika