Vytvořte fakturu

NOACK - SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název NOACK - SLOVAKIA
IČO 31346448
TIN 2020351377
DIČ SK2020351377
Datum vytvoření 01 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOACK - SLOVAKIA
Rádiová 38
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 994 241 €
Zisk 10 935 €
Kapitál 873 874 €
Vlastní kapitál -403 574 €
Kontaktní informace
Email noacksk@noack.sk
Telefon(y) +421243411630, +421243411632, +421243411631
Fax(y) 0243411632
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 969,922
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 48,573
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 48,573
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 482
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 48,091
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 919,799
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 124,393
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 124,225
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 760,338
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 754,735
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,646
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 676,089
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,603
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,068
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,076
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,992
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,550
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 115
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,435
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 969,922
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -392,639
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,231
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -415,108
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 169,032
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -584,140
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,935
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,362,561
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,098
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 197
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 25,901
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,321,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,248,817
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,206,548
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,269
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,028
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,009
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,024
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,585
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,585
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,994,241
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,994,241
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,973,887
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,516
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,045
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,793
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,980,258
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,509,099
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,697
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 3,534
D. Služby (účtová skupina 51) 86,652
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 323,048
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 245,658
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 73,095
4. Sociální náklady (527, 528) 4,295
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,600
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,506
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,506
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,175
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,947
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,983
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 348,421
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 737
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 737
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 737
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 887
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 884
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -150
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,833
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,898
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,898
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,935
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31346448 TIN: 2020351377 DIČ: SK2020351377
 • Sídlo: NOACK - SLOVAKIA, Rádiová 38, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Herbert Völkerer Gemeindeberggasse 8a Wien 1130 Rakúska republika 01.02.2014
  Ing. Vladislav Vočko Rádiova 4032/38 Bratislava 821 01 01.04.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  NOACK & CO GmbH 6 639 € (100%) Auhofstrasse 190 Wien 1130 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Herbert Völkerer Gemeindeberggasse 8a Wien 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.02.2014
   18.07.2013Noví spoločníci:
   NOACK & CO GmbH Auhofstrasse 190 Wien 1130 Rakúska republika
   16.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Vočko Rádiova 4032/38 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   24.03.2003Nové sidlo:
   Rádiová 38 Bratislava 821 04
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ