Vytvořte fakturu

Rödl & Partner Outsourcing - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Rödl & Partner Outsourcing
IČO 31346707
TIN 2020301624
DIČ SK2020301624
Datum vytvoření 08 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rödl & Partner Outsourcing
Lazaretská 8
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 972 340 €
Zisk 120 513 €
Kapitál 527 040 €
Vlastní kapitál 219 290 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257200411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 507,318
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,762
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,762
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,545
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,234
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,633
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,350
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 479,584
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 234,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 186,822
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,822
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,204
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 245,558
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 646
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 244,912
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,972
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,972
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 507,318
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 297,943
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 158,484
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,839
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,839
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9,467
2. Ostatní fondy (427, 42X) 9,467
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 120,513
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,316
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,793
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,793
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 17,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 17,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 134,245
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 56,590
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,590
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,830
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,248
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,077
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 56,257
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 56,257
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 59
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 59
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 863,683
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 972,340
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 863,683
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 108,657
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,106
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,384
D. Služby (účtová skupina 51) 173,172
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 593,055
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 434,799
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 7,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 140,597
4. Sociální náklady (527, 528) 10,659
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 597
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,443
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,443
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -9,126
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,581
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,234
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 676,127
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 165
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 128
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 128
XII. Kurzové zisky (663) 35
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,603
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,600
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,438
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 155,796
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 35,283
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 35,283
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 120,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346707 TIN: 2020301624 DIČ: SK2020301624
 • Sídlo: Rödl & Partner Outsourcing, Lazaretská 8, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Prof. Dr. Christian Rödl Ebenseestrasse 23 Norimberg 904 82 SRN 28.09.2012
  RSDr. Ján Beleš Haburská 49/C Bratislava 821 01 01.09.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 5 890 € (88.7%) Nürnberg 904 91 Spolková republika Nemecko
  Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 750 € (11.3%) Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.2014Noví spoločníci:
   Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Äußere Sulzbacher Str. 100 Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Ján Beleš Haburská 49/C Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.09.2014
   16.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 836/6 Veľký Biel - Malý Biel Vznik funkcie: 08.11.1993
   17.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Prof. Dr. Christian Rödl Ebenseestrasse 23 Norimberg 904 82 SRN Vznik funkcie: 28.09.2012
   16.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   29.05.2012Nové obchodné meno:
   Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   28.05.2012Zrušené obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   25.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   24.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   04.02.2011Nové obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Äußere Sulzbacher Strasse 100 Nürnberg 904 91 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   03.02.2011Zrušené obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26 Vznik funkcie: 08.12.1999
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Margareta Sovova Max-Emanuel-Platz 10 Wasserburg am Inn Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.01.2001
   10.06.2004Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 836/6 Veľký Biel - Malý Biel Vznik funkcie: 08.11.1993
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26 Vznik funkcie: 08.12.1999
   Margareta Sovova Max-Emanuel-Platz 10 Wasserburg am Inn Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.01.2001
   09.06.2004Zrušené sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   Margareta Brauns Virchowstr. 12 Norimberg 904 09 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26
   16.07.2002Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   15.07.2002Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   04.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Margareta Brauns Virchowstr. 12 Norimberg 904 09 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   22.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26
   21.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   22.01.1998Zrušeny predmety činnosti:
   auditorska činnosť
   27.05.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   podnikateľské poradenstvo, konzultácie
   sprostredkovanie služieb v oblasti manageringu
   vedenie účtovníctva
   auditorska činnosť
   26.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   právna, poradenská a konzultačná činnosť
   12.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   11.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Záhradnícka 20 Bratislava
   15.09.1993Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   14.09.1993Zrušené sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava
   16.06.1993Noví spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Záhradnícka 20 Bratislava
   15.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Peter Lipovský Connolly str. II München Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Machovič Ožvoldíkova 9 Bratislava
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   právna, poradenská a konzultačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Lipovský Connolly str. II München Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Machovič Ožvoldíkova 9 Bratislava