Vytvořte fakturu

VIENNA INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIENNA INVEST
IČO 31346715
TIN 2020291526
DIČ SK2020291526
Datum vytvoření 05 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIENNA INVEST
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 424 190 €
Zisk -602 128 €
Kapitál 19 284 502 €
Vlastní kapitál 3 020 478 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232606512
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,272,921
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,653,101
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,664,375
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,754,734
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 670,530
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,206
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,233,905
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,988,726
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,988,726
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,612,208
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,586,187
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 10,787,430
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 798,757
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,114
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,424
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,424
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,690
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,907
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,265
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,642
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,612
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,265
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,347
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,272,921
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,421,746
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 932,750
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 932,750
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 93,275
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 93,275
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,666,745
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,666,745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 331,104
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 331,104
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -602,128
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,236,264
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,012,913
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,606,600
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,406,313
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,262
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,382
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,382
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,189,089
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 614,911
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 614,911
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 536,381
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 424,190
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 418,810
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,380
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 549,426
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 112,960
D. Služby (účtová skupina 51) 286,166
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,808
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 101,001
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 101,001
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,491
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -125,236
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,684
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112,190
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 112,190
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 112,190
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 586,202
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 585,641
2. Ostatní náklady (562A) 585,641
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 561
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -474,012
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -599,248
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -602,128
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346715 TIN: 2020291526 DIČ: SK2020291526
 • Sídlo: VIENNA INVEST, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1387/1 Bratislava 811 03 28.09.1998
  Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 11.03.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  BZ, spol. s r.o. 931 754 € (99.9%) Bratislava 811 01
  JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. 996 € (0.1%) Žiarska 1 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.03.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.2015
   30.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2014Nové predmety činnosti:
   správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
   13.05.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   12.05.2010Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   03.06.2004Noví spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03
   02.06.2004Zrušeny spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava
   09.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   07.06.1999Noví spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   28.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1387/1 Bratislava 811 03
   27.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   15.05.1997Noví spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   24.08.1995Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   23.08.1995Zrušené sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   23.02.1995Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   22.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , Csc. Habsburská 16 Bratislava
   01.12.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   30.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 60 Rakúska republika
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   VIENNA INVEST, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 60 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jaroslav Ružička , Csc. Habsburská 16 Bratislava