Vytvořte fakturu

Arbor - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Arbor
IČO 31346740
TIN 2020345514
DIČ SK2020345514
Datum vytvoření 15 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arbor
Staré Grunty 61
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 547 814 €
Zisk 4 551 €
Kapitál 127 064 €
Vlastní kapitál 8 853 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903477143, 0905710535
Mobile(y) 0905710535
Fax(y) 0265440512
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 120,503
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,885
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,885
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,885
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 114,452
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 50,149
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,601
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,601
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 64,303
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 63,821
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 482
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 166
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 120,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,404
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 12,000
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 12,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,118
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,118
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,551
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,069
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,414
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,414
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,346
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,928
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,928
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 696
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 426
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,446
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -150
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 984
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 984
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,110
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,215
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 30
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 30
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 547,814
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 547,814
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 545,592
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 722
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 535,568
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 484,215
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,027
D. Služby (účtová skupina 51) 25,044
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,893
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,485
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,335
4. Sociální náklady (527, 528) 73
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 302
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,246
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,028
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,815
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,798
2. Ostatní náklady (562A) 2,798
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,017
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,815
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,431
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346740 TIN: 2020345514 DIČ: SK2020345514
 • Sídlo: Arbor, Staré Grunty 61, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04 11.04.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Šinák 6 639 € (100%) Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.04.2007Nové sidlo:
   Staré Grunty 61 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
   10.04.2007Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   15.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   14.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Gerhard Gasselich Kellerstrasse 3 Haugsdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šinák
   05.02.1997Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a drevárskej činnosti
   výroba piliarska a impregnácia dreva
   výroba drevených obalov
   04.02.1997Zrušené sidlo:
   Segnerova 6 Bratislava 841 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a drevárskej výroby
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   31.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Gerhard Gasselich Kellerstrasse 3 Haugsdorf Rakúsko
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   15.03.1993Nové obchodné meno:
   Arbor, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Segnerova 6 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a drevárskej výroby
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šinák