Vytvořte fakturu

D & D, s ručením obmedzením D & D - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D & D, s ručením obmedzením D & D
Stav Zničeno
IČO 31346839
TIN 2020352301
Datum vytvoření 24 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D & D, s ručením obmedzením D & D
Balkánska 107
85110
Bratislava
Financial information
Zisk -6 191 €
Kapitál 50 484 €
Vlastní kapitál -138 909 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 50,493
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,371
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,241
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 15,241
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 130
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 130
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 35,122
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 35,122
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,493
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -145,099
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -145,882
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -145,882
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,191
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,592
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 51
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 51
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 57,857
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 70
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 40,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,382
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 137,684
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,711
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,711
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,711
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,711
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,191
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267212.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346839 TIN: 2020352301
 • Sídlo: D & D, s ručením obmedzením D & D, Balkánska 107, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Březen 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.06.2015Zrušené obchodné meno:
   D & D, spoločnosť s ručením obmedzením D & D, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Balkánska 107 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť pozostáva v nákupe za účelom ďalšieho predaja a predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, drogistického tovaru, elektroinštalačného tovaru, elektroniky, textilu a osobných motorových vozidiel
   Hostinská činnosť
   Ubytovacie služby
   Zrušeny spoločníci:
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   16.01.2002Noví spoločníci:
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   15.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   26.08.1999Noví spoločníci:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   25.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   24.03.1993Nové obchodné meno:
   D & D, spoločnosť s ručením obmedzením D & D, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Balkánska 107 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť pozostáva v nákupe za účelom ďalšieho predaja a predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, drogistického tovaru, elektroinštalačného tovaru, elektroniky, textilu a osobných motorových vozidiel
   Hostinská činnosť
   Ubytovacie služby
   Noví spoločníci:
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Antoš Pohraničného 42 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
   Dezider Horváth Pohraničného 35 Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10