Vytvořte fakturu

FRONTERAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FRONTERAS
IČO 31346901
TIN 2020852592
DIČ SK2020852592
Datum vytvoření 09 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRONTERAS
Havelkova 42
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 392 €
Zisk -2 959 €
Kapitál 14 216 €
Vlastní kapitál 14 216 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 376,395
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 356,159
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 356,159
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 50,911
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 288,169
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,079
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,533
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 418
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 418
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,422
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,422
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,422
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,693
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,061
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,632
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 703
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 703
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 376,395
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,257
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,245
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,695
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,450
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,959
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,538
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 362,423
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 350,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 12,409
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,537
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 485
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 485
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 326
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 185
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 541
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 578
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 578
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 600
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,392
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,691
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,701
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,358
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,626
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,297
D. Služby (účtová skupina 51) 3,253
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,401
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,578
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 791
4. Sociální náklady (527, 528) 32
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 605
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,668
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,668
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,966
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,216
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 513
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 379
2. Ostatní náklady (562A) 379
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -513
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,479
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,959
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4275036.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346901 TIN: 2020852592 DIČ: SK2020852592
 • Sídlo: FRONTERAS, Havelkova 42, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03 18.09.2008
  Ing. Vladimír Gažo Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 27.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Oliver Schäfer 3 253 € (49%) Havelkova 42 Bratislava 4 841 03
  Zuzana Schäfer Gažová 3 386 € (51%) Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.2014Nové sidlo:
   Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Schäfer Gažová Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   Ing. Vladimír Gažo Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 Vznik funkcie: 27.12.2013
   20.01.2014Zrušené sidlo:
   Palisády 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Schäfer Gažová Studenohorská 43 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   09.10.2008Noví spoločníci:
   Zuzana Schäfer Gažová Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
   Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   Zuzana Schäfer Gažová Studenohorská 43 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   08.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   23.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   22.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   27.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   Vladislav Walek TYRA, 62 12 Třínec Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   FRONTERAS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   Vladislav Walek TYRA, 62 12 Třínec Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika