Vytvořte fakturu

Veroshop - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Veroshop
IČO 31346910
TIN 2020350552
DIČ SK2020350552
Datum vytvoření 30 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Veroshop
Ovsištské nám. 1
85219
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 776 €
Zisk -6 525 €
Kapitál 25 820 €
Vlastní kapitál -12 759 €
Kontaktní informace
Email helena.botlova@zoznam.sk
Telefon(y) 0262310442, 0911788818
Mobile(y) +421911788818, 0911788818
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,357
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,357
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,209
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,661
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,552
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,018
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,284
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 17,437
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,469
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -38,305
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,525
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,302
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 39,302
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 130
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,212
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,776
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,531
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 150
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,998
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 592
C. Služby (účtová skupina 51) 4,183
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 414
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,631
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,178
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,222
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,244
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 343
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 343
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -343
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,565
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,525
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31346910 TIN: 2020350552 DIČ: SK2020350552
 • Sídlo: Veroshop, Ovsištské nám. 1, 85219, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01 09.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Robert Jacko 6 640 € (100%) Uhrova 1 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.05.2010Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   09.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01
   08.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   17.04.1998Noví spoločníci:
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   16.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baláž Bélu Kúna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K. Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kúna 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž
   Miroslav Borovička
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   Veroshop spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ovsištské nám. 1 Bratislava 852 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Pekárenská výroba.
   Kúpa a predaj potravinárskych, priemyselných, spotrebných a tabakových výrobkov, balených alkoholických a nealkoholických nápojov a hračiek.
   Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Bélu Kúna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K. Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kúna 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž
   Miroslav Borovička