Vytvořte fakturu

SCHIV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Obchodní název SCHIV
Stav Zničeno
IČO 31347053
TIN 2020295167
DIČ SK2020295167
Datum vytvoření 16 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHIV
Hlavná 97
90061
Gajary
Financial information
Prodej a příjem 18 410 €
Zisk -20 782 €
Kontaktní informace
Email schiv@slovanet.sk
Telefon(y) 0903717202
Mobile(y) +421903717202
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,399
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,334
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,323
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,116
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,116
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 194
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,011
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,544
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,467
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,065
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,065
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,399
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,081
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,638
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,638
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,424
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,424
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,782
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,816
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 70
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,513
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 70
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 142
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,664
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,882
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,410
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,882
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,101
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,037
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,842
D. Služby (účtová skupina 51) 7,277
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,472
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,870
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,557
4. Sociální náklady (527, 528) 45
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 890
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,909
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,647
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,627
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,763
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,195
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 740
2. Ostatní náklady (562A) 740
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 455
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,195
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,822
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,782
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017