Vytvořte fakturu

SCHIV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SCHIV
IČO 31347053
TIN 2020295167
DIČ SK2020295167
Datum vytvoření 16 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHIV
Hlavná 97
90061
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 153 839 €
Zisk 10 652 €
Kontaktní informace
Email schiv@slovanet.sk
Telefon(y) 0903717202
Mobile(y) +421903717202
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 32,246
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,237
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,237
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,237
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,210
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,968
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,870
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,870
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 66
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 66
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,176
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,176
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 0
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,799
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,799
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,246
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,613
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,638
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,638
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,684
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,684
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,652
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,633
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 146
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 146
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,449
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 214
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 214
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 846
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 411
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,978
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 153,330
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 153,839
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 153,330
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 509
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,211
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 59,250
D. Služby (účtová skupina 51) 51,063
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,715
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,051
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,598
4. Sociální náklady (527, 528) 66
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,385
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,857
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,857
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,941
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,628
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,017
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,602
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,151
2. Ostatní náklady (562A) 1,151
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 451
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,602
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,026
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,374
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,374
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,652
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015