Vytvořte fakturu

Slovart-Store - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovart-Store
IČO 31347118
TIN 2020341565
DIČ SK2020341565
Datum vytvoření 05 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovart-Store
Pekná cesta 6a
83152
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 104 840 €
Zisk -107 748 €
Kapitál 1 479 678 €
Vlastní kapitál 52 373 €
Kontaktní informace
Email slovartstore@slovartstore.sk
Telefon(y) 0244889518, 0800199013, 0244872132
Fax(y) 0244872131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 895,325
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 76,847
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,459
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,459
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 75,388
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 75,388
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 816,067
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 241,079
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 312
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 240,767
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 415,055
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 461,793
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 461,793
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,997
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -56,735
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 159,933
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 225
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 159,708
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,411
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,411
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 895,325
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,032
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,112
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,112
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,311
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,311
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 34,293
2. Ostatní fondy (427, 42X) 34,293
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,748
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 954,357
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,310
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,310
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 942,162
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 851,203
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 851,203
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,323
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,548
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,374
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,970
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,744
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,885
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,885
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,096,675
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,104,840
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,082,175
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,500
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,748
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,202,354
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,511,238
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,366
D. Služby (účtová skupina 51) 356,001
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 232,202
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 168,924
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 58,357
4. Sociální náklady (527, 528) 4,921
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,524
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 742
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,281
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -97,514
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 200,070
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 169
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 169
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 169
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,523
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,539
2. Ostatní náklady (562A) 1,539
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,911
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,354
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -104,868
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -107,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31347118 TIN: 2020341565 DIČ: SK2020341565
 • Sídlo: Slovart-Store, Pekná cesta 6a, 83152, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Sebök Bradáčová 1 Bratislava 25.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Sebök 13 112 € (100%) Bradáčová 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.07.2000Nové sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 52
   Noví spoločníci:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   02.07.2000Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovart, akciová spoločnosť nám. Slobody 6 Bratislava 817 64
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   Slovart-Store, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Slovart, akciová spoločnosť nám. Slobody 6 Bratislava 817 64
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava