Vytvořte fakturu

SOLARFILM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOLARFILM
IČO 31347126
TIN 2020295530
DIČ SK2020295530
Datum vytvoření 15 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLARFILM
Jančova 15
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 671 €
Zisk -14 201 €
Kapitál 843 594 €
Vlastní kapitál -1 636 718 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 832,020
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 503,385
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 449,402
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 110,507
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 338,407
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 488
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 53,983
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,983
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 50,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 327,911
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 294,659
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 102,789
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,789
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 463
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191,407
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,252
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,252
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 724
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 74
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 650
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 832,020
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,650,919
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,315
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,315
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,647,672
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,647,672
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,201
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,482,939
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,482,289
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,083
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,083
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,476,246
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 650
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,645
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,671
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,645
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,087
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,512
D. Služby (účtová skupina 51) 15,219
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,996
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,864
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,864
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 496
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,416
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,914
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,968
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,968
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,968
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 791
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 791
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,177
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,239
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31347126 TIN: 2020295530 DIČ: SK2020295530
 • Sídlo: SOLARFILM, Jančova 15, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 28.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Sollár 6 639 € (100%) Jančova 15 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   SOLARFILM, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jančova 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti filmovej reklamy a propagácie
   výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02