Vytvořte fakturu

ŠKODA AUTO Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Obchodní název ŠKODA AUTO Slovensko
IČO 31347215
TIN 2020296465
DIČ SK2020296465
Datum vytvoření 19 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠKODA AUTO Slovensko
Sabinovská 6
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 550 131 278 €
Zisk 1 739 128 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.skoda-auto.sk
Telefon(y) +421248247101, +421248247100
Mobile(y) +421903823923
Fax(y) 0248247106
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 71,185,802
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,281,417
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 173,414
2. Software (013) - /073, 091A/ 155,727
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 17,687
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,108,003
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,108,003
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,597,421
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,414,324
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,414,324
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,073,054
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 6,073,054
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,077,024
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,801,482
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 735,256
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,066,226
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 46,247,159
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,044
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,339
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,019
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 472
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,547
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 306,964
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 295,737
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 11,227
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,185,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,688,649
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,892,054
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,892,054
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 189,205
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 189,205
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 6,154,894
2. Ostatní fondy (427, 42X) 6,154,894
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,713,368
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,713,368
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,739,128
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,261,429
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 84,106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 84,106
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 10,348,650
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 10,348,650
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,380,636
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,070,443
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,959,156
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,111,287
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,265,193
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,448,037
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,281
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,401,756
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 235,724
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 234,789
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 935
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 254,684,738
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 550,131,278
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 249,395,793
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,949,712
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 298,785,773
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 547,259,969
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 227,473,432
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 362,008
D. Služby (účtová skupina 51) 12,200,804
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,154,040
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,472,126
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 638,039
4. Sociální náklady (527, 528) 43,875
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 63,108
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 468,772
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 484,373
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -15,601
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,918,456
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,708
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 301,614,641
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,871,309
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,359,549
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,970
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,788
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,641
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 147
XII. Kurzové zisky (663) 182
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 394,487
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 98
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 98
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,960
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 392,429
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -392,517
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,478,792
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 739,664
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,835,570
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,095,906
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,739,128
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016
 • IČO :31347215 TIN: 2020296465 DIČ: SK2020296465
 • Sídlo: ŠKODA AUTO Slovensko, Sabinovská 6, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrej Šoch ul. SNP 1200 Dolný Kubín 026 01 01.04.2015
  Ing. Marek Ružička Větrná 313 Bradlec 293 06 Česká republika 01.05.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ŠKODA AUTO a.s. 1 892 054 € (100%) Mladá Boleslav 293 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Ružička Větrná 313 Bradlec 293 06 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2016
   09.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Andrej Šoch ul. SNP 1200 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 01.04.2015
   13.03.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných peňažných zdrojov nebankovým spôsobom
   03.11.1999Nové sidlo:
   Sabinovská 6 Bratislava 821 02
   14.09.1998Noví spoločníci:
   ŠKODA AUTO a.s. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav 293 01 Česká republika
   19.04.1993Nové obchodné meno:
   ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, priemyslu a propagačná činnosť všeobecne
   poradenská činnosť všeobecne v rozsahu bodu 1 a 2
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia