Vytvořte fakturu

JADA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JADA
IČO 31347312
TIN 2020336087
DIČ SK2020336087
Datum vytvoření 15 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JADA
Vajnorská 101
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 602 730 €
Zisk -14 790 €
Kapitál 538 528 €
Vlastní kapitál 481 259 €
Kontaktní informace
Email jada@jada.sk
webové stránky http://www.jada.sk
Telefon(y) +421249105000
Fax(y) 0249105009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 535,050
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 233,080
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 233,080
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 209,464
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,616
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 299,644
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 51,294
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51,294
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,828
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,448
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,448
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 329
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 245,522
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,497
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 240,025
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,326
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,027
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 299
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 535,050
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 466,469
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 74,355
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 74,355
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 23,108
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,435
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,435
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 22,195
2. Ostatní fondy (427, 42X) 22,195
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 354,166
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 459,605
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -105,439
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,790
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,581
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,232
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,232
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,207
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 32,102
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,102
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,854
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,221
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,090
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,940
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,142
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,142
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 597,408
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 602,730
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32,368
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 20,195
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 544,845
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,887
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 435
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 613,015
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,386
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 288,590
D. Služby (účtová skupina 51) 15,164
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 247,016
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 178,203
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,449
4. Sociální náklady (527, 528) 7,364
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,678
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,177
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,177
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,285
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 280,268
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 787
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 787
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 787
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,247
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,246
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,460
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,745
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,045
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,045
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,790
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31347312 TIN: 2020336087 DIČ: SK2020336087
 • Sídlo: JADA, Vajnorská 101, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava 15.04.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Kečkeš 74 355 € (100%) Robotnícka 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   18.12.2003Nové sidlo:
   Vajnorská 101 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   17.12.2003Zrušené sidlo:
   Robotnícka 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   09.10.1995Nové sidlo:
   Robotnícka 10 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   montážne práce protislnečnej a zatemňovacej techniky
   výroba protislnečnej a zatemňovacej techniky
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   08.10.1995Zrušené sidlo:
   Teplická 13 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba žalúzií
   montáž žalúzií
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Butkovský Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   Ivan Varga Vlastenecké nám 8 Bratislava
   24.11.1993Nové predmety činnosti:
   výroba žalúzií
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   23.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   JADA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Teplická 13 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť nákup a predaj bytových doplnkov, keramiky, a ostatných tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   návrhy technologických postupov v oblasti strojárenstva
   montáž žalúzií
   Noví spoločníci:
   Juraj Butkovský Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   Ivan Varga Vlastenecké nám 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava