Vytvořte fakturu

UWIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.02.2016
Basic information
Obchodní název UWIN
Stav Zničeno
IČO 31347452
TIN 2020350618
Datum vytvoření 26 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UWIN
Fedinova 4
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -525 €
Kapitál 12 506 €
Vlastní kapitál 12 161 €
Kontaktní informace
Email uwin@xamix.net
Telefon(y) 0948400736
Mobile(y) 0948400736
Date of updating data: 18.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,461
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,461
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,461
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,637
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,128
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -269
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -525
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 824
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 344
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3
C. Služby (účtová skupina 51) 3
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 10
X. Úrokové výnosy (662) 10
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 50
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 50
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -40
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -43
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 482
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -525
Date of updating data: 18.02.2016
Date of updating data: 18.02.2016