Vytvořte fakturu

PCS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PCS Bratislava
IČO 31347614
TIN 2020294518
DIČ SK2020294518
Datum vytvoření 08 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PCS Bratislava
Pasienková 5/B
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 €
Zisk -18 937 €
Kapitál 16 147 €
Vlastní kapitál -44 263 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244454452, 0243413266
Fax(y) 0244458931
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,961
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 168
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,793
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,961
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -63,200
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 106,221
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 106,221
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,595
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -158,079
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,937
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,161
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 31,181
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,969
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,011
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 958
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,230
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 56
C. Služby (účtová skupina 51) 2,593
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 397
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,184
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,202
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,649
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 775
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 605
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 170
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -775
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,977
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,937
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31347614 TIN: 2020294518 DIČ: SK2020294518
 • Sídlo: PCS Bratislava, Pasienková 5/B, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Duben 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PCS spol. s r.o. 106 221 € (100%) Praha 4 140 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Vančura Kostelec u Křížků 197 Kostelec u Křížků 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   Ing. Michal Kovačič Brezová 384/10 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 11.09.2007
   08.09.2010Nové sidlo:
   Pasienková 5/B Bratislava 821 06
   07.09.2010Zrušené sidlo:
   Borekova 13 Bratislava 821 06
   12.02.2010Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, inštalácie a servis elektrických telekomunikačných zariadení
   04.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ján Vančura Kostelec u Křížků 197 Kostelec u Křížků 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   17.10.2007Nové sidlo:
   Borekova 13 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Kovačič Brezová 384/10 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 11.09.2007
   16.10.2007Zrušené sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   01.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krajčírovič Kozmonautov 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.2004
   03.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   02.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   23.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   22.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.05.1996
   01.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.05.1996
   31.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava Vznik funkcie: 08.05.1996
   17.11.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu : vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž , údržba, revízia a opravy zabezpečovacích sysémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
   01.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krajčírovič Kozmonautov 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.2004
   30.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné Vznik funkcie: 21.05.1993
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné Vznik funkcie: 21.05.1993
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava Vznik funkcie: 08.05.1996
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Na Dvorcích 18/122 Praha 4 140 00 Česká republika
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   25.09.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie stavieb
   technické vybavenie stavieb-oznamovacie zariadenia a rozvody
   19.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava
   12.02.1996Nové sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   11.02.1996Zrušené sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   PCS spol. s r.o. Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   31.10.1994Nové predmety činnosti:
   montáž, inštalácia a servis televíznych systémov
   montáž, inštalácia a servis zabezpečovacích zariadení
   montáž, inštalácie a servis elektrických telekomunikačných zariadení
   13.05.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, meranie a opravy mekracej a regulačnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   12.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu.
   Montáž, meranie a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Pazdera M. Chúťkovej 47 Bratislava
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   PCS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu.
   Montáž, meranie a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Pazdera M. Chúťkovej 47 Bratislava