Vytvořte fakturu

EKOPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOPO
IČO 31347631
TIN 2020317585
DIČ SK2020317585
Datum vytvoření 29 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOPO
Zelinárska 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 371 €
Zisk 12 068 €
Kapitál 202 758 €
Vlastní kapitál 189 180 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905960236
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 212,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 118,184
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,147
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,449
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,698
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 101,037
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,037
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,662
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,948
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,948
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,948
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 59,714
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,772
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,942
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 603
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 603
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,248
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 181,877
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 181,877
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,068
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,201
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,564
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,467
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,613
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,031
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,735
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,170
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 70,969
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 71,371
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 70,969
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,811
D. Služby (účtová skupina 51) 4,881
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,792
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,514
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,347
4. Sociální náklady (527, 528) 931
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 679
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,693
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,693
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,642
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,873
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,277
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,756
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 3,750
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 3,750
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 62
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,694
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,567
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,499
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,499
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,068
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31347631 TIN: 2020317585 DIČ: SK2020317585
 • Sídlo: EKOPO, Zelinárska 4, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Březen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05 10.07.1998
  Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05 10.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Pohlod 3 319 € (50%) Kuklovská 55 Bratislava 841 05
  Ing. Oľga Pohlodová 3 319 € (50%) Kuklovská 55 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   19.11.1997Nové sidlo:
   Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   18.11.1997Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   13.04.1995Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   12.04.1995Zrušené sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 826 60
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   EKOPO spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 826 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   kúpa rozlilčného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výkon auditorskej činnosti pre podnikateľské subjekty
   daňové poradenstvo pre podnikateľské subjekty
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05