Vytvořte fakturu

TTC MARCONI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TTC MARCONI
IČO 31347649
TIN 2020319532
DIČ SK2020319532
Datum vytvoření 05 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TTC MARCONI
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 038 012 €
Zisk 162 423 €
Kapitál 768 127 €
Vlastní kapitál 571 094 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253410010, 0253413969
Fax(y) 0253413969
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 881,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,741
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,741
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,741
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 843,871
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15,600
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,600
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,497
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 9,497
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 455,380
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 454,417
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,417
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 963
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 363,394
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 560
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 362,834
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,380
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,380
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 881,992
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 533,517
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 9,918
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 42,746
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 42,746
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 118,430
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 118,430
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,423
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,475
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,040
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,040
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 17,022
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 17,022
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 295,263
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 183,785
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,785
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,635
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,668
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 76,996
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,179
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 35,150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,694
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,038,012
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,038,012
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 72,061
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 965,951
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,012
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,914
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 326,838
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 5,147
D. Služby (účtová skupina 51) 250,523
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 195,274
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 146,320
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,848
4. Sociální náklady (527, 528) 4,106
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,503
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,841
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,841
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,972
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,000
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 427,590
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 53
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 53
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,668
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 994
2. Ostatní náklady (562A) 994
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 74
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 600
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,613
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 206,387
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 43,964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 45,622
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,658
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 162,423
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31347649 TIN: 2020319532 DIČ: SK2020319532
 • Sídlo: TTC MARCONI, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06 09.01.1998
  Ing. Andrej Kostráb Tomášikova 37 Poprad 058 01 01.01.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TTC MARCONI, s.r.o. 200 000 € (100%) Praha 10 100 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kostráb Tomášikova 37 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.01.2014
   29.04.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava)
   30.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Rezedová 3 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 29.01.2003
   08.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Rezedová 3 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 29.01.2003
   07.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.01.2003
   25.02.2004Nové obchodné meno:
   TTC MARCONI, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Medek Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.01.2003
   24.02.2004Zrušené obchodné meno:
   TTC Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.2003Noví spoločníci:
   TTC MARCONI, s.r.o. IČO: 48 591 254 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 00 Česká republika
   13.08.2003Zrušeny spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   16.07.2002Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   15.07.2002Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   19.06.2001Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   15.05.2000Noví spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   14.05.2000Zrušeny spoločníci:
   TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   23.11.1998Noví spoločníci:
   TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   IMTECH CS s.r.o. IČO: 49 356 615 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   TTC Bratislava, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   IMTECH CS s.r.o. IČO: 49 356 615 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   08.01.1998Zrušené obchodné meno:
   IMTECH EGU, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   IMTECH EGU, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Ladislav Biro Černyševského 1 Bratislava
   Ing. Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava
   Ing. Peter Hrbík Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. František Irman Lachova 35 Bratislava 851 03
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   RNDr. Ondrej Segeč , CSc. Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   06.07.1995Noví spoločníci:
   IMTECH EGU, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   05.07.1995Zrušeny spoločníci:
   IMTECH CS, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Jozef Baltazárovič Mudroňova 101 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Danek Romanova 44 Bratislava
   Ing. Zoltán Varga 217 Zlaté Klasy 930 39
   25.11.1993Nové obchodné meno:
   IMTECH EGU, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej, riadiacej a regulačnej techniky
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie software - predaj hotových výrobkov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   IMTECH CS, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Ladislav Biro Černyševského 1 Bratislava
   Ing. Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava
   Ing. Peter Danek Romanova 44 Bratislava
   Ing. Peter Hrbík Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   24.11.1993Zrušené obchodné meno:
   RIS, spol. s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie sofstwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku./ Sprostredkovanie v oblasti služieb. Poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky. Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   RIS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie sofstwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku./ Sprostredkovanie v oblasti služieb. Poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky. Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Baltazárovič Mudroňova 101 Bratislava 811 04
   Ing. František Irman Lachova 35 Bratislava 851 03
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   RNDr. Ondrej Segeč , CSc. Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Zoltán Varga 217 Zlaté Klasy 930 39
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05