Vytvořte fakturu

MEDATA Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDATA Slovakia
IČO 31347657
TIN 2020293077
DIČ SK2020293077
Datum vytvoření 20 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDATA Slovakia
Panenská 24
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 836 €
Zisk -4 567 €
Kontaktní informace
Email steiner@medata.sk
Telefon(y) 0220752442, 0905476381
Mobile(y) 0905476381
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,796
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 30,796
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,796
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,946
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,429
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,428
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,255
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 93,742
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,976
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,655
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 49,249
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,567
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,766
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,766
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,673
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 322
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,863
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,908
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 65,836
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,329
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,507
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 68,412
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 19,648
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,761
C. Služby (účtová skupina 51) 14,025
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,292
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 23,956
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,730
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,576
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,402
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 26
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 24
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 883
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 342
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 541
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -857
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,433
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,134
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,567
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31347657 TIN: 2020293077 DIČ: SK2020293077
 • Sídlo: MEDATA Slovakia, Panenská 24, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava 20.04.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eugen Steiner 1 000 € (15.1%) Plachého 29 Bratislava
  Ing. Peter Steiner 5 639 € (84.9%) Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Steiner Kulíškova 1001/39 Bratislava 821 08
   25.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Steiner Nejedlého 1907/19 Bratislava 841 02
   28.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Peter Steiner Nejedlého 1907/19 Bratislava 841 02
   25.10.2008Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   24.10.2008Zrušené sidlo:
   Žilinská 2 Bratislava 811 06
   12.01.2007Noví spoločníci:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   11.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   21.11.2003Noví spoločníci:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   AxMediTec AB Stockholm Švédske kráľovstvo
   09.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava Vznik funkcie: 20.04.1993
   08.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   10.07.2001Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti medicínskej techniky, diagnost., terapeut. a meracích zariadení a regulačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov
   09.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredk.činnosť v obl. medicínskej techniky
   diagnost., terapeut. a meracích zariadení a regulač. techniky
   21.06.1999Noví spoločníci:
   AxMediTec AB Stockholm Švédske kráľovstvo
   20.06.1999Zrušeny spoločníci:
   AxMediTec AB Stockholm Švédske kráľovstvo
   16.12.1998Noví spoločníci:
   AxMediTec AB Stockholm Švédske kráľovstvo
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   MEDATA AB Ax Trade East Aktiebolag Stockholm Švédske kráľovstvo
   06.05.1998Noví spoločníci:
   MEDATA AB Ax Trade East Aktiebolag Stockholm Švédske kráľovstvo
   05.05.1998Zrušeny spoločníci:
   MEDATA AB Ax Trade East Aktiebolag Stockholm Švédske kráľovstvo
   17.06.1997Nové sidlo:
   Žilinská 2 Bratislava 811 06
   16.06.1997Zrušené sidlo:
   Vlárska 11 Bratislava 831 01
   15.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Eugen Steiner Plachého 29 Bratislava
   14.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Eugen Steiner Ľubinská 4 Bratislava
   15.11.1994Nové sidlo:
   Vlárska 11 Bratislava 831 01
   14.11.1994Zrušené sidlo:
   Ľubinská 4 Bratislava 811 03
   20.04.1993Nové obchodné meno:
   MEDATA Slovakia, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubinská 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredk.činnosť v obl. medicínskej techniky
   diagnost., terapeut. a meracích zariadení a regulač. techniky
   Noví spoločníci:
   MEDATA AB Ax Trade East Aktiebolag Stockholm Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eugen Steiner Ľubinská 4 Bratislava