Vytvořte fakturu

x.media - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Obchodní název x.media
IČO 31347711
TIN 2020343633
DIČ SK2020343633
Datum vytvoření 18 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo x.media
Jána Stanislava 23
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 299 €
Zisk 2 999 €
Kontaktní informace
Email noro@xmedia.sk
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 41,519
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,545
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,545
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,545
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,819
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,139
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,139
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,988
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,988
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,988
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,692
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 197
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,495
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 155
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 155
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,519
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,309
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,007
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,007
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,999
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,210
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 102
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 102
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,108
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,809
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,809
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,056
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -33
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,240
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,299
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,725
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 32,574
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,780
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,878
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,137
D. Služby (účtová skupina 51) 18,251
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,220
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,400
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 820
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 294
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,519
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,033
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 561
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 561
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -559
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,960
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,999
Date of updating data: 06.11.2015
Date of updating data: 06.11.2015