Vytvořte fakturu

VANCI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VANCI
IČO 31347720
TIN 2020333315
DIČ SK2020333315
Datum vytvoření 24 Březen 1993
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo VANCI
Nobelova 46
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 780 €
Zisk 13 474 €
Kapitál 47 790 €
Vlastní kapitál 23 974 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.vanci.sk/
Mobile(y) +421910946101, +421911846101, +421911746101, +421911946101
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,230
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 176
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,230
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,556
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 4,082
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 4,082
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,474
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,674
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,674
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 713
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 558
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,351
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 49,780
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,832
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,143
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 374
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 431
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,174
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 16,797
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,485
C. Služby (účtová skupina 51) 9,411
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,461
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,606
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,282
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 132
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -132
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,474
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015