Vytvořte fakturu

HACCP SUPPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Obchodní název HACCP SUPPORT
IČO 31347738
TIN 2020341587
DIČ SK2020341587
Datum vytvoření 22 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HACCP SUPPORT
Račianska 190
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 189 €
Zisk 947 €
Kontaktní informace
Email suplatova@grafitec.sk
Telefon(y) 0244871216
Mobile(y) 0905609375
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 44,534
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,895
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,895
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,895
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,558
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 691
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 691
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,561
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,345
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,345
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 216
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,306
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 997
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,309
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 81
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 81
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,534
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,949
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,650
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,650
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 765
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 765
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,587
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,509
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,922
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 947
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,585
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,078
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,960
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 118
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,404
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,730
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,730
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 831
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,065
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,028
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,700
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,050
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 103
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 103
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 54,189
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 54,189
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 222
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 53,967
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,538
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,590
D. Služby (účtová skupina 51) 12,178
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,765
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,631
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,068
4. Sociální náklady (527, 528) 66
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 539
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,806
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,806
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,651
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,421
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 744
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 559
2. Ostatní náklady (562A) 559
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 185
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -744
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,907
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 947
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016