Vytvořte fakturu

Lohmann & Rauscher - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název Lohmann & Rauscher
IČO 31347827
TIN 2020294716
DIČ SK2020294716
Datum vytvoření 21 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lohmann & Rauscher
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 317 767 €
Zisk 245 030 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.lohmann-rauscher.sk
Telefon(y) +421254410215
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,615,692
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 138,945
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,311
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,311
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 128,634
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 128,634
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,464,129
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 448
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 448
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 23,651
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 23,651
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,305,725
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,299,356
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,500
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,297,856
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,369
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 134,305
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,136
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 133,169
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,618
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,618
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,615,692
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,084,151
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,613
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 14,738
2. Ostatní fondy (427, 42X) 14,738
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 796,467
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,230,240
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -433,773
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 245,030
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,531,541
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 5,990
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 5,990
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,505,678
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,386,172
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,318,962
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,210
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,480
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,497
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,855
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,674
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,859
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,234
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,625
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,317,779
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,317,767
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,271,759
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,500
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,258
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,979,976
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,724,225
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58,247
D. Služby (účtová skupina 51) 527,431
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 411,532
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 305,788
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 100,706
4. Sociální náklady (527, 528) 5,038
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,323
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 77,356
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 77,356
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,763
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 152,462
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,637
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 337,791
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 985,356
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,884
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 63
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,821
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,872
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 335,919
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 90,889
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 87,843
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,046
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 245,030
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • IČO :31347827 TIN: 2020294716 DIČ: SK2020294716
 • Sídlo: Lohmann & Rauscher, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Duben 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl.Ing. Wolfgang Suessle Grillparzerstraße 12 Baden A-2500 Rakúska republika 18.01.2011
  Georg Stadler Peter Jordan Strasse 128 Viedeň 118 0 Spolková republika Rakúsko 17.01.2007
  Holger Mägdefrau Maurer Lange Gasse 98 Haus 17 Viedeň 1230 Rakúska republika 22.06.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Weberei Schönau H.Bouda, Gesellschaft m.b.H. 6 639 € (100%) Schönau an der Triesting 2525 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.09.2015Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Holger Mägdefrau Maurer Lange Gasse 98 Haus 17 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.06.2012
   12.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Wolfgang Suessle Grillparzerstraße 12 Baden A-2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 18.01.2011
   13.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Georg Stadler Peter Jordan Strasse 128 Viedeň 118 0 Spolková republika Rakúsko Vznik funkcie: 17.01.2007
   30.11.2000Nové obchodné meno:
   Lohmann & Rauscher, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Weberei Schönau H.Bouda, Gesellschaft m.b.H. Schönau an der Triesting Schönau an der Triesting 2525 Rakúsko
   21.04.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami