Vytvořte fakturu

RERO Software - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RERO Software
IČO 31348009
TIN 2020356206
DIČ SK2020356206
Datum vytvoření 19 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RERO Software
Čaklovská 2
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 961 €
Zisk 5 294 €
Kapitál 55 507 €
Vlastní kapitál 20 668 €
Kontaktní informace
Email rerosoftware@rerosoftware.sk
Telefon(y) 0265458401
Mobile(y) 0903632703, 0905611499, 0905845567
Fax(y) 0265458402
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,982
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,982
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,982
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,906
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,311
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,613
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 53,888
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,962
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,584
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12,444
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,294
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,926
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,647
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,279
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 700
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,129
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,994
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 106,961
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 991
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 105,947
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 100,500
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 788
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,363
C. Služby (účtová skupina 51) 12,918
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 73,943
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 418
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,331
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,739
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,461
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,869
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,168
M. Úrokové náklady (562) 1,063
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 105
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,167
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,294
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,294
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015