Vytvořte fakturu

LASER - ELTEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LASER - ELTEK
IČO 31348084
TIN 2020319433
DIČ SK2020319433
Datum vytvoření 16 Březen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LASER - ELTEK
Šulekova 44
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 338 €
Zisk -189 €
Kapitál 43 709 €
Vlastní kapitál 19 186 €
Kontaktní informace
Email laser-e@nextra.sk
webové stránky http://www.laser-e.sk
Mobile(y) +421905238200, +421948759320
Fax(y) 0254414439, 0254411110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,456
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,659
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,461
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,456
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,998
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 694
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 11,853
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -189
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,458
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,458
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,588
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,770
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 110,338
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 56,624
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,856
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,858
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 107,827
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 37,764
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,403
C. Služby (účtová skupina 51) 42,607
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 217
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,368
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,467
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,001
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,511
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,706
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 673
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 667
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -670
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,841
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,030
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -189
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015